loader image
logo-ekpaideutiria-nea-paideia

e-Digital SCHOOL – Νέα Παιδεία

Το σχολείο του Μέλλοντος

Στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» δημιουργήσαμε ένα “Νέο” Σχολείο, το «Σχολείο του Μέλλοντος», το σχολείο του 21ου αιώνα, που είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του Μέλλοντος.

Η ενίσχυση της κριτικής σκέψης του μαθητή, η καλλιέργεια της δημιουργικής και συνθετικής του ικανότητας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής ζωής και ψηφιακής ιθαγένειας, αποτελούν κυρίαρχους στόχους για την εκπαίδευση του μέλλοντος.

Μετατρέψαμε το Σχολείο μας σε σχολείο καινοτομίας, βιωματικής και συνεργατικής μάθησης, δημιουργικής χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Το Σχολείο μας διαθέτει σύγχρονα Εργαστήρια και εξελιγμένα εκπαιδευτικά και εποπτικά μέσα, υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό στις αίθουσες διδασκαλίας του, ενώ, παράλληλα, δίνει μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων, υπολογιστικών προγραμμάτων και υπηρεσιών για την προετοιμασία και διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου και την τεχνολογική εκπαίδευση των μαθητών μας.

Edu 1:1

Το Σχολείο μας, εμπλουτίζεται διαρκώς με σύγχρονες μεθόδους βασισμένες στα τελευταία εκπαιδευτικά μοντέλα της Τεχνολογίας για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών.

Σύγχρονα εργαστήρια και εξειδικευμένοι δάσκαλοι εισάγουν τους μαθητές στις νέες τεχνολογίες και επιστήμες. Από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, οι μαθητές μας εξοικειώνονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Κύριος στόχος του τμήματος πληροφορικής είναι, αφενός η καλύτερη εξοικείωση των μαθητών με τους Η/Υ και την ψηφιακή εκπαίδευση μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, κι αφετέρου η συνεχής ενημέρωσή τους για θέματα που σχετίζονται με τη λελογισμένη χρήση της τεχνολογίας και την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Επειδή το μάθημα της Πληροφορικής παίζει σημαντικό ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών κατά τη διαδικασία της μάθησης, εφαρμόζουμε το εκπαιδευτικό μοντέλο Edu 1:1 δηλαδή ένας υπολογιστής ανά μαθητή.

Κάθε μαθητής, διαθέτει και αξιοποιεί το δικό του Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική διαδικασία και η σχέση με το δάσκαλο να αλλάζουν ποιοτικά.

Ο ατομικός υπολογιστής είναι ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε μαθητή , γιατί του δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιεί είτε κατά την διδακτική διαδικασία είτε στον δικό του χρόνο και χώρο τα εμπλουτισμένα e-books, τις εσωτερικές εκδόσεις και τα ψηφιακά βιβλία του σχολείου, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα των ξένων γλωσσών, το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που αναρτούν οι δάσκαλοί μας κι ακόμη εκπαιδευτικά λογισμικά και παιχνίδια, λεξικά, ψηφιακά τετράδια κ.α. Το εκπαιδευτικό μοντέλο Edu 1:1 συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών, στη χρήση λογισμικών, μέσων επικοινωνίας και του διαδικτύου.

Digi-Class

Το Σχολείο μας διαθέτει δύο ψηφιακές τάξεις (Digi-Class) όπου οι μαθητές κάνουν μάθημα δουλεύοντας από ατομικούς υπολογιστές και laptops με καινοτόμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα μαθήματα.
Επιπλέον:

 

Όλες οι αίθουσες του Σχολείου μας είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.

Λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία
κοινοποιούνται τα ημερήσια και εβδομαδιαία καθήκοντα των
μαθητών, καθώς και πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Λειτουργούν και συνεχώς αναβαθμίζονται Πλατφόρμες
δεδομένων και ψηφιακών μαθημάτων (Enterschool,
MicrosoftTeams)

Παρέχονται στους μαθητές Εκπαιδευτικά Κουίζ μέσω της
πλατφόρμας MicrosoftTeams, τα οποία διαθέτουν
αυτοδιόρθωση και προσφέρονται για επιπλέον εξάσκηση κι
επανάληψη της ύλης

Όλες οι αίθουσες του Σχολείου μας είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες και σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.

Λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία
κοινοποιούνται τα ημερήσια και εβδομαδιαία καθήκοντα των
μαθητών, καθώς και πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Λειτουργούν και συνεχώς αναβαθμίζονται Πλατφόρμες
δεδομένων και ψηφιακών μαθημάτων (Enterschool,
MicrosoftTeams)

Καθιερώνει τη λειτουργία της Φροντιστηριακής Ζώνης. Με το τέλος του κανονικού προγράµµατος, οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά µαθήµατα σε ολιγοµελή τµήµατα, ώστε να µην έχουν καµία ανάγκη από εξωσχολική βοήθεια. Επιπρόσθετα, υπάρχει εξατοµικευµένη διδασκαλία για κάθε µαθητή που θα έχει οποιαδήποτε ανάγκη.

Ρομποτική

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα νέο σχετικά εργαλείο διδακτικής προσέγγισης μαθημάτων που σχετίζεται με τις επιστήμες, την πληροφορική, τη μηχανική, τη τέχνη κ.λπ., και συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, μηχανολογίας, μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς κ.λπ.

Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες.

Βασική επιδίωξη του μαθήματος της Ρομποτικής είναι η εξοικείωση των μαθητών με την επιστήμη και την τεχνολογία με βιωματικό τρόπο, μέσα από την κατασκευή και τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών και ρομποτικών κατασκευών με Lego Mindstorms.

Ο σχεδιασμός της ύλης και των projects γίνεται από παιδαγωγούς και μηχανικούς ρομποτικής.

Το υλικό αποτελείται από δομικά στοιχεία/τμήματα εξοπλισμού, καθώς και σχετικό λογισμικό, που επιτρέπουν την κατασκευή και τον προγραμματισμό, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο project. Παράλληλα, παρέχεται και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Η Ρομποτική αποσκοπεί:

Coding

Το Coding είναι ο προγραμματισμός για παιδιά. Μέσα από μοναδικές δραστηριότητες και εβδομαδιαίες προκλήσεις, τα παιδιά εισάγονται σταδιακά στον κόσμο του Προγραμματισμού και των Υπολογιστών, ενώ παράλληλα αποκτούν απαραίτητα εφόδια για το μέλλον.

Στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες προκλήσεις και βοηθάμε τους μαθητές μας να ξεκινήσουν την εξερεύνηση τους στον κόσμο των Υπολογιστών και του Προγραμματισμού.

Μαθαίνουμε στους μαθητές μας να εξερευνούν τις βασικές αρχές του Coding με διασκεδαστικό και βιωματικό τρόπο.

Τα παιδιά εξασκούν τη λογική, τη δημιουργικότητα, την αλγοριθμική και την αναλυτική τους σκέψη, μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν προγραμματιστικά προβλήματα, κατανοούν την αξία και τη σπουδαιότητα του coding και λαμβάνουν την απαραίτητη εμπειρία για να εισέλθουν δυναμικά στον κόσμο των υπολογιστών.

Οι μαθητές μας από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού διδάσκονται Scratch, μία οπτική γλώσσα προγραμματισμού, που τους επιτρέπει να δημιουργούν παιχνίδια, βίντεο και μουσική και που τους βοηθά να μαθαίνουν διασκεδάζοντας.

Η εξοικείωση με τον Προγραμματισμό – Coding διευρύνει τις δυνατότητες και δεξιότητες των μαθητών και τους προσφέρει εφόδια και εργαλεία που τους χρησιμεύουν σε πολλαπλούς τομείς της μάθησης και της ευρύτερης αντίληψης.

Με το Coding:

STEM

Ο όρος STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) αφορά στη διδακτική προσέγγιση που αξιοποιεί τους 4 κλάδους που περιλαμβάνει το ακρωνύμιο, «Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά», και δίνει έμφαση στην ανακαλυπτική μέθοδο της γνώσης, στις ερευνητικές και διαθεματικές εργασίες και δραστηριότητες.
H διδασκαλία με τη μεθοδολογία STEM βοηθά τους μαθητές να κατασκευάζουν, να παρατηρούν, να καταγράφουν, να συμπεραίνουν και να ανακαλύπτουν την ίδια τη γνώση.

H διδασκαλία με τη μεθοδολογία STEM βοηθά τους μαθητές να κατασκευάζουν, να παρατηρούν, να καταγράφουν, να συμπεραίνουν και να ανακαλύπτουν την ίδια τη γνώση.

Με τον τρόπο αυτό μαθητής:

Blog Paideia

Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» δημιούργησαν ένα ιστότοπο, το Blog Paideia, ακολουθώντας ένα πρωτοπόρο και σύγχρονο τρόπο, όπου οι μαθητές μπορούν να εκφράζουν δημιουργικά και ελεύθερα τη γνώμη τους, να ανταλλάσσουν απόψεις, να μοιράζονται τα ενδιαφέροντά τους, να κρίνουν τον κόσμο γύρω τους και να επικοινωνούν για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο σχολικό περιβάλλον.

Το Blog Paideia είναι ένα διασκεδαστικό, ειδησεογραφικό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό ιστολόγιο – blog ποικίλης ύλης.

Μέσα από το παιχνίδι και τη συνεργασία τα παιδιά μαθαίνουν πώς να ανεβάζουν άρθρα, εικόνες, βίντεο κ.α.γράφουν για τον κόσμο γύρω τους και είναι υπεύθυνα για κάποιες στήλες -«κατηγορίες», όπως τα αθλητικά, οι εκδηλώσεις, ο πολιτισμός, οι τέχνες και τα γράμματα, η μουσική, τα μαθήματά τους, οι εκδρομές, ο κινηματογράφος, τα βιβλία, τα πειράματα, η ρομποτική, το περιβάλλον, τα παιχνίδια, τη ζωγραφική κ.ά.

Το ιστολόγιο Blog Paideia περιέχει ημερολόγιο, καταχωρήσεις, άρθρα, εικόνες, χώρο σχολίων, ενδιαφέρουσες διευθύνσεις ιστοσελίδων κ.ά.

Στο Blog Paideia κάθε μαθητής γίνεται μικρός συντάκτης – δημοσιογράφος, καθώς μαθαίνει να συντάσσει άρθρα με κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο κλπ.

Με αυτό τον τρόπο προάγεται η συλλογική εργασία μεταξύ των μαθητών μας, η ομαδικότητα και η συνεργασία.

Στο Blog μπορούν να γράψουν άρθρα και σχόλια μόνο τα μέλη του, δηλαδή οι μαθητές και οι δάσκαλοι.

Μicrosoft Teams

Τα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία», στηρίζοντας και επενδύοντας στο ανεξάντλητο ταξίδι της γνώσης και της εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, δημιούργησαν τη πλατφόρμα EnterSchool μέσω του Microsoft Teams.

Οι μεγάλες δυνατότητες της ψηφιακής πλατφόρμας «EnterSchool» του Δημοτικού μας, αξιοποιούνται καθημερινά στο μέγιστο βαθμό.

Το Enterschool, διαθέτει ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό λογισμικό με πολύ μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησής του.

Το υλικό του Enterschool, εκτός από τον ποιοτικό διδακτικό του χαρακτήρα, είναι διαδραστικό και αποτελείται από δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών του Σχολείου μας.

Τα εύχρηστα εργαλεία του EnterSchool, καθώς και όλων των εκπαιδευτικών εργαλείων που προσφέρει η Microsoft (Teams), χρησιμοποιούνται προγραμματισμένα, είτε με την ενσωμάτωση μαγνητοσκοπημένου και υποστηρικτικού υλικού, είτε με την άμεση επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς μας, αξιοποιώντας την υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης (teleconference).

Σε αυτή την περίπτωση η διδασκαλία προσομοιάζει την τυπική διδασκαλία, καθώς η αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου υλοποιείται σε «πραγματικό χρόνο».

Όλοι οι μαθητές μας, από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου, έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους με ένα κλικ από το σπίτι τους!