loader image
logo-ekpaideutiria-nea-paideia

Υποτροφίες & Εγγραφές στη Νέα Παιδεία

Υποτροφίες Ε' & ΣΤ' Δημοτικού

Το Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία επιβραβεύει μαθητές που διακρίνονται για τις υψηλές τους ακαδημαϊκές επιδόσεις, που επιθυμούν να ενταχθούν στην οικογένεια του Σχολείου μας και προέρχονται από άλλα Δημοτικά σχολεία.

 

Προσφέρει τρεις υποτροφίες για μαθητές που θα φοιτήσουν στην Ε’ τάξη και τρεις υποτροφίες για μαθητές που θα φοιτήσουν στη ΣΤ’ τάξη το σχολικό έτος 2024-2025.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 17.00 στο διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου, Κυπρίων Αγωνιστών 1 – 4, Δάσος Χαϊδαρίου. Τηλ 210 5322 846

Αναλυτικές Πληροφορίες και Ύλη Εξετάσεων

 • Επιβραβεύουμε με υποτροφίες μαθητές που επιθυμούν να ενταχθούν στην οικογένεια του Σχολείου μας, που προέρχονται από άλλα σχολεία και επιδεικνύουν Υψηλή Ακαδημαϊκή Επίδοση.
 • Οι υποτροφίες δίδονται κατόπιν γραπτών εξετάσεων και προσωπικής συνέντευξης.
 • 3 υποτροφίες σε μαθητές άλλων Δημοτικών σχολείων με υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση που θα φοιτήσουν στην Ε’ τάξη (1: 100%, 1: 50%, 1: 30%)
 • 3 υποτροφίες σε μαθητές άλλων Δημοτικών σχολείων με υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση που θα φοιτήσουν στη ΣΤ’ τάξη (1: 100%, 1: 50%, 1: 30%)


  Οι υποτροφίες θα δοθούν στους μαθητές οι οποίοι θα επιτύχουν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις εξετάσεις και θα έχουν την
  καλύτερη αξιολόγηση στην προσωπική συνέντευξη.

 • Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, έως την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές.
 • Εάν κάποιος υποψήφιος έχει μαθησιακή δυσκολία, επιβεβαιωμένη μόνο από δημόσιο φορέα, θα πρέπει να αποστείλει στο neapaideia@neapaideia.gr το σχετικό δικαιολογητικό με ΘΕΜΑ : «Υποτροφίες Δημοτικού» & «Ονοματεπώνυμο μαθητή».

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 17.00 στο Διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία,

Κυπρίων Αγωνιστών 1-4 | Δάσος Χαϊδαρίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη των εξετάσεων για την εγγραφή τους.

Η διαδικασία Χορήγησης Υποτροφιών διενεργείται σε δύο φάσεις:

Α’ φάση Διαγωνισμού: Γραπτή εξέταση

Β’ φάση Διαγωνισμού:

Προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών κριτηρίων (portfolio)

Οι μαθητές θα εξεταστούν στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής) και στην ανάπτυξη κειμένου (με συγκεκριμένο αριθμό λέξεων).

Οι ερωτήσεις και η ανάπτυξη κειμένου αναφέρονται στη διδαχθείσα ύλη της τρέχουσας σχολικής περιόδου όπως υπάρχει στα σχετικά links : ΥΛΗ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ΥΛΗ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι 120 λεπτά.

Η επιτροπή του Προγράμματος Υποτροφιών είναι αρμόδια για την επιλογή των ερωτήσεων που θα κληθούν να απαντήσουν οι υποψήφιοι και τη βαθμολόγηση των γραπτών.

Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν τις υψηλότερες βαθμολογίες, θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, καθώς και για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας (Β’ φάση Διαγωνισμού).

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους δύο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος και ένα επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί τα στοιχεία τους (π.χ. Διαβατήριο ή Βεβαίωση Ταυτοπροσωπίας).

Βιβλία, σημειώσεις, διορθωτικό υγρό, αριθμομηχανές, κινητά τηλέφωνα και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπονται μέσα στις αίθουσες εξέτασης κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Οι μαθητές οι οποίοι θα επιτύχουν στην Α’ φάση του διαγωνισμού θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή Υποτροφιών.

Η Επιτροπή Υποτροφιών κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης συνυπολογίζει τα παρακάτω εκπαιδευτικά κριτήρια:

 • Βαθμολογία επίδοσης (έλεγχος) από το σχολείο φοίτησης
 • Δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή άλλες δράσεις
 • Διπλώματα ξένων γλωσσών και πληροφορικής

  Προσοχή: Στην προσωπική συνέντευξη οι μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών κριτηρίων.

Οι εξωτερικές υποτροφίες διαρκούν μέχρι και την αποφοίτηση του μαθητή από το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία, αρκεί οι μαθητές – αποδέκτες των υποτροφιών να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • να πετυχαίνουν βαθμολογία που να δικαιολογεί τη διατήρηση της υποτροφίας κάθε σχολική χρονιά,
 • να συμμετέχουν σε μαθητικούς διαγωνισμούς, ανάλογα με τις κλίσεις ή τα ενδιαφέροντά τους,
 • να διατηρούν άψογη συμπεριφορά και να μην αναφέρονται πειθαρχικά παραπτώματα σε βάρος τους,
 • Επιπλέον, οι μαθητές οι οποίοι θα αποφοιτήσουν από το Δημοτικό μας Σχολείο ως υπότροφοι, εισάγονται απρόσκοπτα (χωρίς άλλη αξιολόγηση) στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία στο οποίο θα τύχουν σχετικής έκπτωσης διδάκτρων.

Ιστοσελίδα : www.neapaideia.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 53 22 846

email: neapaideia@neapaideia.gr

Καλή Επιτυχία !

Η διαδικασία εγγραφών στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» περιλαμβάνει τρεις φάσεις

Η καλή επικοινωνία μεταξύ Σχολείου και Οικογένειας έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Η πρώτη φάση της διαδικασίας εγγραφής, περιλαμβάνει τη γνωριμία με τους γονείς.

Οι γονείς των νέων μαθητών και μαθητριών, κατόπιν ραντεβού, επισκέπτονται το Σχολείομας και ενημερώνονται διεξοδικά για τη λειτουργία του, το Πρόγραμμα Σπουδών, τις παροχές, τις υπηρεσίες και τις πολυάριθμες δραστηριότητες.

Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται από τη Διευθύντρια του Σχολείου και περιλαμβάνει παράλληλα ξενάγηση στις αίθουσες διδασκαλίες και τους υπόλοιπους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Συναντήσεις γνωριμίας πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η δεύτερη φάση της διαδικασίας εγγραφής, περιλαμβάνει τη γνωριμία και προσωπική συνέντευξη με το ίδιο το παιδί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, τα παιδιά συνομιλούν με την Παιδοψυχολόγο και τους Εκπαιδευτικούς και συμπληρώνεται ένα σύντομο ερωτηματολόγιο γνωριμίας και διαγνωστικό τεστ.

Στη συνάντηση αυτή, αξιολογούμε τις γνώσεις του παιδιού στα βασικά μαθήματα της τάξης που φοιτά ήδη (γλώσσα και μαθηματικά), χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους του προετοιμασία.

Για τα παιδιά που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού, η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται παρουσία και Νηπιαγωγού και περιλαμβάνει «παιχνίδια» δεξιοτήτων τα οποία απαιτούνται για την ομαλή τους μετάβαση στην επόμενη βαθμίδα.

Επιπλέον γίνεται ξενάγηση των παιδιών στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού ώστε να εξοικειωθεί με το περιβάλλον του νέου του Σχολείου.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της εγγραφής. Μετά τη συνάντηση γνωριμίας με το παιδί, γίνεται αξιολόγηση των μαθητών με βάση το ερωτηματολόγιο γνωριμίας και το διαγνωστικό τεστ(σχόλια από την Παιδοψυχολόγο, τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς), ειδοποιούμε τους γονείς για την εγγραφή του και τους ενημερώνουμε για τις απαραίτητες ενέργειες, τα δικαιολογητικά,τα σχολικά είδη και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις εγγραφές στο Δημοτικό μας Σχολείο ή αν επιθυμείτε να κλείσετε ένα ραντεβού  γνωριμίας για να ενημερωθείτε δια ζώσης ή διαδικτυακά μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 53.22.846. 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, συμπληρώσετε την ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος Νέου Γονέα
Φόρμα Ενδιαφέροντος Νέου Γονέα
Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα
Δεν κοινοποιήθηκε
Ημερομηνία Επίσκεψης στο σχολείο μας *
'Ονομα Παιδιού προς φοίτηση *
Επίθετο Παιδιού προς φοίτηση *
Ημερομηνία γέννησης Παιδιού *
Τάξη που θα πάει την ερχόμενη σχολική χρονιά *
Σχολείο που φοιτά ήδη το παιδί *
'Ονομα 2ου Παιδιού προς φοίτηση
Ημερομηνία γέννησης 2ου Παιδιού
Τάξη που θα πάει την ερχόμενη σχολική χρονιά το 2ο παιδί
Διαγραφή επιλογής
Σχολείο που φοιτά ήδη το 2ο παιδί
Οδός κατοικίας *
Αριθμός κατοικίας *
Περιοχή κατοικίας *
Τ.Κ. κατοικίας *
Με ενδιαφέρει το ολοήμερο σχολείο *
Υποχρεωτική
Όνομα μητέρας *
Επίθετο μητέρας *
Επάγγελμα μητέρας *
Κινητό (με viber) μητέρας *
Email μητέρας *
Όνομα πατέρα
Επίθετο πατέρα
Επάγγελμα πατέρα
Κινητό (με viber) πατέρα
Email πατέρα
Τι προσδοκώ από το σχολείο ;
Τι άλλο θα ήθελα από το σχολείο του/των παιδιού-ιών μου ;
Πού μάθατε για τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Νέα Παιδεία ; *
Υποχρεωτική
Υποβολή
Εκκαθάριση φόρμας
Μην υποβάλετε ποτέ κωδικούς πρόσβασης μέσω των Φορμών Google.
Αυτή η φόρμα δημιουργήθηκε έξω από τον τομέα σας. Αναφορά κακής χρήσης - Όροι Παροχής Υπηρεσιών - Πολιτική απορρήτου

Συμπληρώστε την φόρμα

ΝΕΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία» δίνουμε μεγάλη έμφαση στην υποδοχή των νέων μαθητών μας και δημιουργούμε όλες τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να ενταχθούν ομαλά στο νέο τους σχολικό περιβάλλον.

Για αυτό το λόγο γίνεται:

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών αποτελεί βασική προτεραιότητά μας.Το Γραφείο Κίνησης του Σχολείου μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης των μαθητών στην πόρτα του σπιτιού τους, ενώ φροντίζει να επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή χρονική διάρκεια των δρομολογίων.

Παράλληλα, διενεργείται σχολαστικός έλεγχος στη συντήρηση των σχολικών λεωφορείων, ενώ ο πλήρης εξοπλισμός τους με συστήματα εντοπισμού (GPS) επισφραγίζει τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Οι εκπαιδευτικοί μας είναι κατάλληλα καταρτισμένοι, ενώ πραγματοποιούνται προγράμματα επιμόρφωσής τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τέλος, υποστηρίζονται στο παιδαγωγικό τους έργο από έμπειρους σχολικούς συμβούλους και την παιδοψυχολόγο του σχολείου μας.

Το σχολείο διαθέτει ιατρείο με γιατρό, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων υγείας των μαθητών.

Ναι. Η παιδοψυχολόγος αποτελεί μέλος του σχολείου μας εδώ και αρκετά χρόνια, έχοντας τις γνώσεις και την εμπειρία να υποστηρίζει αποτελεσματικά το έργο μας.

Η συνεργασία σχολείου – γονέων είναι μεγάλης σημασίας για την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με πολλούς τρόπους:

 1. Καθημερινή γραπτή ενημέρωση, με το τετράδιο επικοινωνίας μαθητή.
 2. Επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MicrosoftTeams.
 3. Μηνιαίες συγκεντρώσεις γονέων.
 4. Τηλεφωνική και προσωπική επικοινωνία όπου κρίνεται αναγκαίο.
 5. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 6. Online ενημέρωση σε περιόδους αναγκαστικής αναστολής λειτουργίας των σχολείων

 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με κάποιον εκπαιδευτικό, μπορείτε να καλείτε ανά πάσα στιγμή τη Γραμματεία του Σχολείου η οποία θα αναλάβει να τον ενημερώσει.Επίσης στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα αναρτάται υλικό που αφορά ενημέρωση για εκδηλώσεις, δράσεις και τη γενικότερη σχολική ζωή.

Το σχολείο μας δίνει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της καθαριότητας και της υγιεινής. Οι αίθουσες καθαρίζονται και απολυμαίνονται καθημερινά, μετά το πέρας των μαθημάτων. Επίσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, το προσωπικό καθαριότητας του σχολείου μεριμνά για την καθαριότητα στις τουαλέτες.

Το σχολείο μας οργανώνει πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Bazaar, επετειακές γιορτές, θεατρικές παραστάσεις και μουσικοχορευτικά δρώμενα, περιβαλλοντικές δράσεις και  αθλητικές εκδηλώσεις.

Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται από το Νηπιαγωγείο, ενώ η Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική Γλώσσα προσφέρονται ως επιλογές δεύτερης ξένης γλώσσας από την Γ΄ Δημοτικού. Στο Γυμνάσιο διδάσκονται και τα Ισπανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα.