loader image
logo-ekpaideutiria-nea-paideia

Τμήμα Ξένων Γλωσσών

Τμήμα Ξένων Γλωσσών

Στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία», οι Ξένες Γλώσσες
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού μας
προγράμματος.

Καθημερινά διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα και ως δεύτερη ξένη γλώσσα η Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική (κατ’ επιλογή), από έμπειρους καθηγητές ξένων γλωσσών.

Οι καθηγητές ξένων γλωσσών, η πλούσια βιβλιοθήκη, το γλωσσικό εργαστήρι με τα οπτικοακουστικά σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (Audio-visual), παρέχουν στους μαθητές μας τη δυνατότητα για μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Οι μαθητές μας με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας, τα ενισχυτικά ολιγομελή τμήματα (ανάλογα με το επίπεδό τους) και τις αυξημένες ώρες διδασκαλίας, στο διάστημα των σπουδών τους αποκτούν όλα τους τα πτυχία,σε όλες τις ξένες γλώσσες,στον χώρο του σχολείου,χωρίς ανάγκη για περαιτέρω βοήθεια.

Στις θερινές διακοπές οργανώνουμε groups μαθητών μας, τα οποία στέλνουμε σε ειδικά κολλέγια της Αγγλίας και της Γαλλίας για εξάσκηση στη γλώσσα.

Τα Εκπαιδευτήριά μας από το 2009 εισάγουν τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας (κατ’ επιλογή) από την Γ’ Δημοτικού, ενώ από το 2014-2015 έχουμε εισάγει τη διδασκαλία της Κινεζικής γλώσσας, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των Μαθητικών Ομίλων, όπου μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά όσοι μαθητές θέλουν.

Οι μαθητές μας εξελίσσονται, μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν τις Ξένες Γλώσσες ως ένα χρηστικό εργαλείο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, τόσο στη σχολική ζωή όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο.

Το σχολείο επιδιώκει την πλήρη κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των μαθητών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και πάντα μέσα στο διδακτικό ωράριο του πρωινού προγράμματος, ώστε να μη χρειάζονται καθόλου εξωσχολικά μαθήματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές, μέσα από τις διδακτικές ώρες του σχολικού προγράμματος, κατακτούν τα απαραίτητα διπλώματα.

Επιπλέον, ο περιορισμένος αριθμός μαθητών ανά τμήμα, οι σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι, το ανανεωμένο διδακτικό υλικό, καθώς και η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων και διαδραστικού πίνακα διασφαλίζουν την άριστη εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών. Επίσης, από τη Δ’ Δημοτικού οι μαθητές ομαδοποιούνται ανάλογα με το μαθησιακό τους επίπεδο στις Ξένες Γλώσσες, ώστε το μάθημα να γίνεται πιο ποιοτικόκαι αποτελεσματικό. Η εκμάθηση των Αγγλικών ξεκινάει από το Προνήπιο και από τη Γ' Δημοτικού για τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά. Η διδασκαλία γίνεται από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών βασίζεται στη βιωματική μέθοδο διδασκαλίας, την επικοινωνιακή αλληλεπίδραση και τις νέες εναλλακτικές δραστηριότητες ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εκτεθούν σε ξενόγλωσσα περιβάλλοντα. Έχουν συσταθεί αγγλόφωνα, γαλλόφωνα και ιταλόφωνα παιδικά βιωματικά εργαστήρια για τους μικρούς μαθητές και εξειδικευμένα τμήματα για την προετοιμασία στις εξετάσεις πιστοποίησης ξένων γλωσσών για τους μεγαλύτερους.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί με βάση τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και την επικοινωνιακή προσέγγιση, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να οδηγηθούν σταδιακά στην απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ουσιαστική χρήση της γλώσσας και όχι απλά την αποστήθιση κανόνων και λεξιλογίου. Παράλληλα, οι μαθητές/τριες προετοιμάζονται συστηματικά και συμμετέχουν με σχεδόν καθολικά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις Cambridge και Michigan.

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα Ξένων Γλωσσών

Μεθοδολογία

Στο Νηπιαγωγείο και την Α’ δημοτικού το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε τα παιδιά να εξοικειώνονται με την ξένη γλώσσα μέσα από βιωματική προσέγγιση, τραγούδι, χορό, θεατρικό παιχνίδι ή παραμύθια. Στόχος μας είναι οι μαθητές/τριες να θεωρήσουν την Αγγλική γλώσσα μέσο έκφρασης με ποικίλους τρόπους. Η διδασκαλία γίνεται από Αγγλίδες καθηγήτριες έμπειρες στη συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Στις τάξεις Β’ και Γ’ Δημοτικού, στο πρόγραμμα προστίθεται συστηματική εξάσκηση των παιδιών στη γραφή και ανάγνωση και γνωριμία με βασικές έννοιες Γραμματικής και κατανόησης απλών κειμένων (5 ώρες Αγγλικά την εβδομάδα). Έτσι, δημιουργούνται οι απαραίτητες βάσεις ώστε τα παιδιά να περάσουν στις επόμενες τάξειςσε συστηματική διδασκαλία περισσότερο σύνθετων δομών της Γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Βασικοί άξονες του προγράμματος σπουδών μας είναι:

Oι καινούργιες γνώσεις να εμπεδώνονται μέσα στην τάξη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία πλήθος εποπτικού υλικού (φωτογραφίες, κάρτες, poster, slides, χάρτες κ.α.) που θα βοηθήσουν τα παιδιά να συνδέσουν το ακουστικό με το οπτικό ερέθισμα στη μνήμη τους.

Στη συνέχεια γίνεται παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από ομαδικές δραστηριότητες (group activities)

Δημιουργία αρχείου εποπτικού υλικού: Το κάθε μάθημα συνοδεύεται από φάκελο με εποπτικό υλικό που στόχο έχει την καλύτερη εμπέδωση αλλά και τον εμπλουτισμό του μαθήματος με τα μέσα εκείνα που το κάνουν μια ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση.

Επαναληπτικά φυλλάδια του σχολείου που έχουν σχεδιασθεί μετά από προσεκτική παρατήρηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν συνήθως οι μαθητές/τριες, έτσι ώστε να προσφέρουν συστηματική εξάσκηση στις διδασκόμενες γνώσεις.

Συχνά επαναληπτικά διαγωνίσματα (μαθήματος, κεφαλαίου και τριμήνου) που εξοικειώνουν τα παιδιά με τις γραπτές εξετάσεις.

Οργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και θεατρικών δρώμενων όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα για να φτιάξουν τις δικές τους εργασίες (projects), περιοδικά, τραγούδια και να λάβουν μέρος σε θεατρικές παραστάσειςστην κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στη ζωή τους, ακαδημαϊκή και επαγγελματική.

Επίπεδα

Από τη Δ’ Δημοτικού τα παιδιά μας εντάσσονται σε διαφορετικά τμήματα-επίπεδα, έτσι ώστε να προχωρούν με βάση τον προσωπικό τους ρυθμό, κάτι που ενισχύει την ομοιογένεια στην τάξη και επομένως διευκολύνει την επίτευξη των παιδαγωγικών μας στόχων.

Ο σχηματισμός των τμημάτων γίνεται με βάση την επίδοση των μαθητών/τριών καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και τον μέσο όρο των γραπτών τους, όπως επίσης και από το test αξιολόγησης στο τέλος της χρονιάς.

Μ’ αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων ακολουθώντας τις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες. Έτσι στη ΣΤ’ Δημοτικού λειτουργούν 4 διαφορετικά τμήματα Αγγλικής γλώσσας εκ των οποίων τα δύοσυμμετέχουν στις εξετάσεις KET, PET (pre-FCE).

Αγγλικά

Η Αγγλική Γλώσσα είναι η πρώτη ξένη γλώσσα και διδάσκεται καθημερινά από το Προνήπιο. Κύριος στόχος του προγράμματος των Αγγλικών είναι η εκμάθηση της γλώσσας για ουσιαστική και ολοκληρωμένη επικοινωνία στον προφορικό και γραπτό λόγο. Παράλληλα, οι μαθητές των Γ’, Δ’, Ε ‘ και ΣΤ’ τάξεων προετοιμάζονται και συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις του Cambridge κατοχυρώνοντας έτσι τη γλωσσομάθειά τους. Το όλο πρόγραμμα έχει αρχιτεκτονηθεί με γνώμονα τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε ηλικίας.

Από το Προνήπιο μέχρι και την Α’ Δημοτικού το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε οι μικροί μαθητές να έρχονται σε επαφή με ακούσματα, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σαν κώδικα παιχνιδιού, σαν μέσο για έκφραση, σαν μέσο για την παρουσίαση μιας θεματικής ενότητας. Με τη μέθοδο αυτή, τη παιδιά εξοικειώνονται με τη γλώσσα και αποκτούν τις δεξιότητες για βασική επικοινωνία. Έτσι δημιουργείται και η υποδομή για να μπορέσουν από τη Β’ Δημοτικού να περάσουν σε μορφή συστηματικότερης διδασκαλίας της δομής της γλώσσας (Γραμματική – Συντακτικό).

Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται καθημερινά και στη ΣΤ’ τάξη φτάνει τις 6 ώρες/εβδομάδα. Οι μαθητές των Γ’, Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων προετοιμάζονται συστηματικά για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των πτυχίων Young Learners, KET,PET του Πανεπιστημίου Cambridge, του οποίου το σχολείο μας είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο από το 2003.

Γαλλικά – Γερμανικά - Ιταλικά

Από την Γ’ δημοτικού διδάσκεται κατ’ επιλογή η Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική γλώσσα 3 – 4ώρες εβδομαδιαίως. Στόχος μας είναι η εξοικείωση των μαθητών μας με τη β’ ξένη γλώσσα και η απόκτηση γλωσσικού οπλισμού για τη βασική επικοινωνία.

Παράλληλα, οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τη συστηματικότερη διδασκαλία της δομής της γλώσσας, η οποία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο Γυμνάσιο – Λύκειο με την απόκτηση των βασικών πτυχίων DELF στα Γαλλικά και MIDDELSTUFE στα Γερμανικά.

Επιτυχίες στις Ξένες Γλώσσες

Τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων παραμένουν υψηλά αγγίζοντας το 100%.