Όμιλος Ρομποτικής

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ – STREAM - PHYSICAL COMPUTING

Τα Εργαστήρια STREAM, Ρομποτικής και Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία, αποτελούν τόπο γνώσης, δημιουργίας και διασκέδασης. Εξερευνούμε το μαγικό κόσμο της ανακαλυπτικής μάθησης, ζούμε τη χαρά της πραγματικής δημιουργίας μέσα από κατασκευές που λύνουν υπαρκτά προβλήματα του καθημερινού κόσμου, αναπτύσουμε τη δημιουργική ευφυΐα, εξερευνούμε και πειραματιζόμαστε με πρωτότυπες κατασκευές και αποκτούμε ευχάριστα τις αναγκαίες δεξιότητες του 21ου αιώνα!

Τα μαθήματα Ρομποτικής ακολουθούν το μοντέλο εκπαίδευσης S.T.R.E.A.M. (Science, Technology, Robotics, Engineering Art and Mathematics) και καλύπτουν γνωστικά πεδία της Φυσικής, Τεχνολογίας, Μηχανικής και των Μαθηματικών.

Συγκεκριμένα:

Εκτός από την ανάπτυξη των γνωστικών τους πεδίων παράλληλα αναπτύσσονται προσωπικές δεξιότητες όπως:

Κατά την διάρκεια των εργαστηρίων, τα παιδιά δουλεύουν σε μικρές ομάδες όπου τους γίνεται ανάθεση ενός έργου που καλούνται να υλοποιήσουν. Στα εργαστήρια μας χρησιμοποιούμε πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα ( micro:bit, raspberry pi pico, arduino) ενώ ο προγραμματισμός γίνεται σε είτε σε γραμμή κώδικα είτε σε blocks (python, makecode, wiring C).