Γυμνάσιο

Σχολικός Εκφοβισμός     Σχολικός Εκφοβισμός / Ηλεκτρονική Βία      Ψυχολογική και Λεκτική Βία            
Για την απόκτηση και εμπέδωση των γυμνασιακών γνώσεων τα εκπαιδευτήρια “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ”: 1. Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο έμψυχο δυναμικό του σχολείου. Έτσι: α) επιλέγονται και διδάσκουν καθηγητές με πλούσια συγγραφική δράση, εμπειρία, κύρος και μεταδοτικότητα, ώστε να είναι σε θέση να πετύχουν απόλυτα το στόχο τους, β) γίνεται επιλογή μαθητών…
Τα Εκπαιδευτήρια "ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ" καθιερώνουν την παροχή μερικής υποτροφίας, σε αριστούχους μαθητές του Γυμνασίου, οι οποίοι δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους φοίτησης. Με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύεται η προσπάθειά τους και τους δίνεται η δυνατότητα συνέχισής της στο δυναμικό περιβάλλον του σχολείου μας.Ο πρώτος μαθητής-τρια της κάθε τάξης λαμβάνει…
Με τον όρο αξιολόγηση των μαθητών εννοούμε τη διαδικασία ελέγχου του βαθμού με τον οποίο οι μαθητές κατακτούν τους σκοπούς και τους στόχους, τους οποίους επιδιώκει το σχολείο.Σκοπός της αξιολόγησης είναι η αποτίμηση του μαθησιακού αποτελέσματος και η ενημέρωση διδασκόντων και διδασκομένων για την έκβαση των προσπαθειών τους. Η αξιολόγηση…
1821-2021: 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: «21 ώρες εκπαιδευτικών δράσεων για το 1821» Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821· 200 χρόνια από μια σπουδαία Επανάσταση των προγόνων μας κατά του τουρκικού ζυγού, στην επιτυχή έκβαση της οποίας οφείλουμε οι σύγχρονοι Έλληνες την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μας. Όπως…
❖ «Ξεφυλλίζοντας το Ημερολόγιο της Επανάστασης … Σαν σήμερα»: Από τον Μάρτιο μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί λαμβάνουν καθημερινά το Ημερολόγιο των ιστορικών και πολιτικών γεγονότων που διαδραματίστηκαν τη συγκεκριμένη μέρα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Το υλικό αυτό επιμελούνται οι εκπαιδευτικοί του Τομέα της Ιστορία του Γυμνασίου μας. ❖ «Σημαίες…
Παιδογραφήματα 2016 https://online.pubhtml5.com/xvqf/pqen/ Παιδογραφήματα 2017 https://online.pubhtml5.com/xvqf/ainj/ Παιδογραφήματα 2018 https://online.pubhtml5.com/xvqf/ujfl/ Παιδογραφήματα 2019 https://online.pubhtml5.com/xvqf/nqmc/
1. Ψηφιακή Ξενάγηση στο Πολεμικό Μουσείο και Συνέντευξη του Ομίλου Δημοσιογραφίας με τον Υπεύθυνο του μουσείου 2. Αφιέρωμα στα κλέφτικα τραγούδια . 3. Φιλελληνισμός ( Αγγλικό Τμήμα).