Ευρωπαικά Προγράμματα

Ευρωπαικά Προγράμματα (15)

Τα Εκπαιδευτήρια "Νέα Παιδεία" συμμετέχοντας στα Ευρωπαϊκά προγράμματα SEMEP και COMENIUS πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σελίδα 1 από 2