Υποτροφίες

Τα Εκπαιδευτήρια "ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ" καθιερώνουν την παροχή υποτροφιών,μερική ή ολική, σε αριστούχους μαθητές οι οποίοι δεν διαθέτουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους φοίτησης. Με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύεται η προσπάθειά τους και τους δίνεται η δυνατότητα συνέχισής της στο δυναμικό περιβάλλον του σχολείου μας.Ο πρώτος μαθητής-τρια της κάθε τάξης λαμβάνει υποτροφία που φθάνει στο 30% των διδάκτρων.