Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση και εμπέδωση των γυμνασιακών γνώσεων τα εκπαιδευτήρια
“ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ”:

1. Δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο έμψυχο δυναμικό του σχολείου. Έτσι: α) επιλέγονται και διδάσκουν καθηγητές με πλούσια συγγραφική δράση, εμπειρία, κύρος και μεταδοτικότητα, ώστε να είναι σε θέση να πετύχουν απόλυτα το στόχο τους, β) γίνεται επιλογή μαθητών από το δημοτικό, ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο σπουδών.

2. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι διευρυμένο σε σχέση με το επίσημο πρόγραμμα που προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν πρόσθετες ώρες για τα βασικά μαθήματα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη και γρηγορότερη κάλυψη της ύλης, πρόσθετες ώρες για τα ξενόγλωσσα μαθήματα, καθώς και επιπλέον ώρες ενισχυτικής διαδασκαλίας.

3. Καλύπτει όλα τα μαθήματα με βοηθητικά βιβλία, προϊόν της πλούσιας εξειδίκευσης
και εμπειρίας καθηγητών και συμβούλων.

4. Καθιερώνει τη λειτουργία της Φροντιστηριακής Ζώνης. Με το τέλος του κανονικού προγράμματος, οι μαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα, ώστε να μην έχουν καμία ανάγκη από εξωσχολική βοήθεια. Επιπρόσθετα, υπάρχει εξατομικευμένη διδασκαλία για κάθε μαθητή που θα έχει οποιαδήποτε ανάγκη.

5. Λειτουργεί πλήρες εργαστήριο Φυσικής και Χημείας, ώστε οι μαθητές να κατανοούν με τη βοήθεια του πειράματος τη θεωρία.

6. Υποστηρίζει τη συμμετοχή των παιδιών σε αθλητικές, θεατρικές, πολιτιστικές δραστηριότητες και οργανώνει μαθητικές συνεργασίες με άλλα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τις ευρωπαϊκές χώρες.

7. Συνεργάζεται με κοινωνιολόγο- ψυχολόγο, ο οποίος προσφέρει τη βοήθειά του και παρακολουθεί την εξέλιξη κάθε μαθητή στα δύσκολα εφηβικά του χρόνια.

8. Συμμετέχει σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργάζεται με σχολεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού.