Ψηφιακή Εκπαίδευση στα Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία»

Τα Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία και όλο το προσωπικό συνεχίζουν τη λειτουργία τους, προσκαλώντας σας αυτή τη φορά στο ανεξάντλητο ταξίδι της γνώσης μέσω διαδικτύου!

Οι μεγάλες δυνατότητες της ψηφιακής μας πλατφόρμας «EnterSchool», που συμπληρώνει ήδη 10 χρόνια λειτουργίας, αξιοποιούνται καθημερινά στον μέγιστο βαθμό από την ημέρα αναστολής λειτουργίας των σχολείων στο πλαίσιο της συλλογικής μας προσπάθειας, «Μένουμε Σπίτι».

Τα εύχρηστα εργαλεία των EnterScool, ClassRoom και Zoom  χρησιμοποιούνται προγραμματισμένα είτε με την ασύγχρονη εκπαίδευση, (με ενσωμάτωση μαγνητοσκοπημένου και υποστηρικτικού υλικού), είτε με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικούς μας, αξιοποιώντας την υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης (teleconference). Σε αυτή την περίπτωση η διδασκαλία προσομοιάζει με την τυπική διδασκαλία, καθώς η αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου υλοποιείται σε «πραγματικό χρόνο».

Όλοι μας οι μαθητές μας από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους με ένα κλικ από το σπίτι τους!

 Μένουμε σπίτι με τα παιδιά μας και συνεχίζουμε την Εκπαίδευσή μας!

Δείτε απόσπασμα της πρωινής εκπομπής του OpenTV για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση των Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία