Η φιλοσοφία μας

Στην εποχή των κοσμογονικών αλλαγών, της έκρηξης των γνώσεων και της κρίσης των αξιών, η παιδεία καλείται να παίξει πρωταρχικό ρόλο στις προκλήσεις των καιρών μας. Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” ιδρύθηκαν με βαθιά πίστη στη μεγάλη αποστολή του σχολείου. Στο Εκπαιδευτήριο μας με την παρεχόμενη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στοχεύουμε στον 21ο αιώνα.

Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε το παιδί:

  • Ν’ ανακαλύψει τον εσωτερικό του κόσμο.
  • Ν’ ανακαλύψει το κοινωνικό του περιβάλλον.
  • Ν’ αποκτήσει τη γνώση και να διαμορφώσει την ατομική και κοινωνική συνείδησή του.


Ν’ αναπτυχθεί το παιδί:

  • Βιολογικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.


Η έμφασή μας είναι στην ποιοτική εκπαίδευση, με ένα διαφορετικό ήθος και ύφος, με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και ανανεωμένους τρόπους αξιολόγησης.

More in this category: Ιστορικό »