Διαδικασία εγγραφής

main-hall-ekpaideutiria-nea-paideia

Για να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός του επόμενου σχολικού έτους, το Σχολείο θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών όσο το δυνατό νωρίτερα. Για το λόγο αυτό: 

Οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών που ήδη φοιτούν στο σχολείο είναι απαραίτητο: 

α. Να υποβάλλουν δήλωση επανεγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται σε ειδική Εγκύκλιο του Σχολείου, η οποία αποστέλλεται στους γονείς το μήνα Μάρτιο. 

β. Να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους από την 1η έως την 15η  Μαΐου.  

Για την εγγραφή νέων μαθητών ακολουθείται η εξής διαδικασία

α. Οι Γονείς καταθέτουν στη Γραμματεία του Σχολείου αίτηση ενδιαφέροντος για εγγραφή του υποψηφίου μαθητή. 

β. Πραγματοποιείται  η ενημέρωση του Γονέα για τη λειτουργία του Σχολείου

γ. Ακολουθεί συνάντηση γνωριμίας του υποψηφίου μαθητή με τον Διευθυντή των σχολείων και πραγματοποιείται αξιολόγηση του μαθητή μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου γνωριμίας και γραπτού test στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά. Το ερωτηματολόγιο γνωριμίας σχολιάζεται από τη Σχολική Ψυχολόγο και το γραπτό test αξιολογείται από τους διδάσκοντες ειδικότητας. 

δ. Ο υποψήφιος μαθητής για να γίνει δεκτός πρέπει να υπάρχουν κενές θέσεις, να είναι δυνατή η μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο, εάν αυτό επιλέξουν οι γονείς του και να λάβουν οι γονείς σχετική ειδοποίηση. 

ε. Αφού ειδοποιηθούν οι γονείς ότι ο υποψήφιος μαθητής γίνεται δεκτός οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή του, καταθέτοντας στη Γραμματεία του Σχολείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστικοποιηθεί η εγγραφή των παλαιών μαθητών από την 1η έως την15η Μαΐου, το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τις θέσεις των μη εγγεγραμμένων σε νέους μαθητές. 

 Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εγγραφή των νέων μαθητών μέσα σε 10 ημέρες από τότε που θα ειδοποιηθούν ότι έγιναν δεκτοί, το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τις κενές θέσεις σε άλλους μαθητές.