Ξένες Γλώσσες

Καθημερινά διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα και η Γαλλική ή Γερμανική (κατ' επιλογή), από έμπειρους καθηγητές ξένων γλωσσών. Οι καθηγητές ξένων γλωσσών, η πλούσια βιβλιοθήκη, το γλωσσικό εργαστήρι με τα οπτικοακουστικά ηλεκτρονικά μηχανήματα (Audio-visual), μας παρέχουν τη δυνατότητα για μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας.

Τα παιδιά μας με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας,τα φροντιστηριακά τμήματα(ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών) και τις αυξημένες ώρες διδασκαλίας(Σάββατα), στο διάστημα των σπουδών τους αποκτούν όλα τους τα πτυχία,σε όλες τις γλώσσες,στο χώρο του σχολείου,χωρίς κάποια άλλη βοήθεια.Στις θερινές διακοπές οργανώνουμε groups μαθητών μας, τα οποία στέλνουμε σε ειδικάκολλέγια της Αγγλίας και της Γαλλίας για εξάσκηση στη γλώσσα.

Τα εκπαιδευτήριά μας από το έτος 2009 εισάγουν τη διδασκαλία της Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας (κατ' επιλογή) από την Γ΄δημοτικού.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕIΔIΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝΣτη σημερινή Ευρώπη, στην Ευρώπη της επικοινωνίας, στην Ευρώπη του έντονου ανταγωνισμού αλλά και των ειδικών απαιτήσεων, ένα σύγχρονο σχολείο δεν μπορεί παρά να προσπαθεί να ανοίγει συνεχώς τα "παράθυρα" των μαθητών του στην πληροφόρηση, στη γνώση, στη μάθηση.Στα Εκπαιδευτήρια "Νέα Παιδεία" έχουμε…
Η Αγγλική Γλώσσα είναι η πρώτη υποχρεωτική ξένη γλώσσα και διδάσκεται καθημερινά από το Νηπιαγωγείο έως και την Έκτη (ΣΤ') τάξη του Δημοτικού. Κύριος στόχος του Προγράμματος των Αγγλικών είναι η εκμάθηση της γλώσσας για ουσιαστική και ολοκληρωμένη επικοινωνία στον προφορικό και γραπτό λόγο.Παράλληλα όμως την κατάκτηση της γλώσσας οι…
Από την Γ' δημοτικού διδάσκεται κατ' επιλογή η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα 3 φορές εβδομαδιαίως. Στόχος της δεύτερης ξένης γλώσσας είναι η εξοικείωση των μαθητών μας με τη γλώσσα και η απόκτηση γλωσσικού οπλισμού για τη βασική επικοινωνία. Παράλληλα οι μαθητές μας προετοιμάζονται για την συστηματικότερη διδασκαλία της δομής…
Τα εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία», αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της γλωσσομάθειας στην εποχή μας, ενισχύουν την ξενόγλωσση εκπαίδευση και εισάγουν τη διδασκαλία της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας στο ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό βοηθούν τους μαθητές να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, να αναπτύξουν νέες γλωσσικές δεξιότητες και να…