Αγγλικά

Η Αγγλική Γλώσσα είναι η πρώτη υποχρεωτική ξένη γλώσσα και διδάσκεται καθημερινά από το Νηπιαγωγείο έως και την Έκτη (ΣΤ') τάξη του Δημοτικού. Κύριος στόχος του Προγράμματος των Αγγλικών είναι η εκμάθηση της γλώσσας για ουσιαστική και ολοκληρωμένη επικοινωνία στον προφορικό και γραπτό λόγο.
Παράλληλα όμως την κατάκτηση της γλώσσας οι μαθητές της Ε ' και ΣΤ' τάξης προετοιμάζονται και συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις του Cambridge κατοχυρώνοντας έτσι τη γλωσσομάθειά τους. Το όλο πρόγραμμα έχει αρχιτεκτονηθεί με γνώμονα τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε ηλικίας. 
Με την επιλογή λοιπόν των κατάλληλων βιβλίων και με τη διάθεση των απαραίτητων ωρών διδασκαλίας, οι μαθητές μας ακολουθούν τα παρακάτω βήματα :

Οι μαθητές της Α ' Δημοτικού τελειώνουν την προπαρασκευαστική τάξη. 
Οι μαθητές της Β ' Δημοτικού τελειώνουν την Α ' προκαταρκτική. 
Οι μαθητές της Γ' Δημοτικού τελειώνουν την Β' προκαταρκτική. 
Οι μαθητές της Δ ' Δημοτικού τελειώνουν την Α ' κανονική. 
Οι μαθητές της Ε ' Δημοτικού τελειώνουν την Β ' κανονική. 
Οι μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού τελειώνουν την Γ' κανονική.

Από το Νηπιαγωγείο μέχρι και την Β' Δημοτικού το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο έτσι ώστε οι μικροί μαθητές να έρχονται σε επαφή με ακούσματα, να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σαν κώδικα παιγνιδιού, σαν μέσο για έκφραση, σαν μέσο για την παρουσίαση μιας θεματικής ενότητας. 
Με τη μέθοδο αυτή τη παιδιά εξοικειώνονται με τη γλώσσα και αποκτούν τις δεξιότητες για βασική επικοινωνία. 'Έτσι δημιουργείται και η υποδομή για να μπορέσουν από την Γ' δημοτικού να περάσουν σε μορφή συστηματικότερης διδασκαλίας της δομής της γλώσσας (Γραμματική - Συντακτικό ), η οποία συνεχίζεται και στην Δ ' δημοτικού.

Στις τελευταίες τάξεις Ε ' και ΣΤ' δημοτικού η ξένη γλώσσα αυξάνεται κατά (1) μία ώρα και διδάσκεται καθημερινά. Οι μαθητές των Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων προετοιμάζονται συστηματικά για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των πτυχίων Young Learners και KET, του Πανεπιστημίου Cambridge του οποίου το σχολείο μας είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο από το 2003.

Γυμνάσιο - Λύκειο

Στο Γυμνάσιο - Λύκειο όλοι οι μαθητές μας, χωρίζονται σε επίπεδα με μικρές ομάδες μαθητών που έχουν την ίδια γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι νέοι μαθητές για να καταταγούν στο επίπεδο που ανταποκρίνεται στο βαθμό γνώσεις της αγγλικής γλώσσας αξιολογούνται γράφοντας ένα τεστ διαβαθμισμένης δυσκολίας. Έτσι στην Α'  γυμνασίου λειτουργούν τρία διαφορετικά τμήματα: 

  1. Pre - Lower
  2. Intermediate
  3. Pre - Intermediate
ώστε οι μαθητές που θια επιτύχουν στις εξετάσεις PET να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Lower ( ECCΕ ή FCE) στη Β΄ Γυμνασίου. Με αυτό το πρόγραμμα σπουδών μπορούν οι μαθητές μας να πάρουν το πτυχίο Proficiency στην Α΄ Λυκείου χωρίς να χρειάζεται καμμία εξωσχολική ενίσχυση. Με την καθημερινή διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε συνδυασμό με τη σύγχρονη μεθοδολογία διδασκαλίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών (διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικά tests, ομαδικές ή ατομικές εργασίες) κατοχυρώνουμε την ευχέρεια χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγο, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη και διευρύνουμε τις γνώσεις των μαθητών μας. Παράλληλα τους προετοιμάζουμε συστηματικά για την απόκτηση των πτυχίων
Cambridge και Michigan, όπως καταδεικύεται από τα καθολικά ποσοστά επιτυχίας των προηγούμενων χρόνων. 

Επίσης, στις θερινές διακοπές (Ιούνιος - Ιούλιος) οργανώνουμε groups μαθητών μας τα οποία στέλνουμε σε  κολέγια της Αγγλίας όπου και παρακολουθούν δεκαπενθήμερα  εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα με σκοπό την εξάσκηση της Αγγλικής Γλώσσας στο φυσικό της περιβάλλον.