Γενικα - Ξένες γλώσσες

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΕIΔIΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Στη σημερινή Ευρώπη, στην Ευρώπη της επικοινωνίας, στην Ευρώπη του έντονου ανταγωνισμού αλλά και των ειδικών απαιτήσεων, ένα σύγχρονο σχολείο δεν μπορεί παρά να προσπαθεί να ανοίγει συνεχώς τα "παράθυρα" των μαθητών του στην πληροφόρηση, στη γνώση, στη μάθηση.
Στα Εκπαιδευτήρια "Νέα Παιδεία" έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση που προσφέρουμε στους μαθητές μας, προσαρμόζοντάς την κάθε φορά στις απαιτήσεις των καιρών. Θεωρούμε τη γνώση των ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πολιτισμών ως βασικό όρο επαγγελματικής και επιστημονικής επιτυχίας, όρο προσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ των λαών.
Τα νέα μέτρα για την Παιδεία απαιτούν την ανάλογη προσαρμογή στο σχολικό μας πρόγραμμα, ώστε οι μαθητές μας να έχουν τη δυνατότητα μέχρι τη
 Α' Λυκείου  να αποκτήσουν τα βασικά τους διπλώματα και από την Β' Λυκείου να είναι απερίσπαστοι στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν στη ζωή τους, ακαδημαϊκή και Επαγγελματική.

- Απόκτηση διπλώματος ξένης γλώσσας μέσα στο σχολικό πρόγραμμα και πριν από το τέλος της σχολικής εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να κερδίζει το παιδί χρόνο και πολύτιμη ενέργεια από το καθημερινό πήγαινε - έλα στα φροντιστήρια κτλ.

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ έχουν θέσει σαν μια από τις προτεραιότητες τους, τη συστηματική εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Για το λόγω αυτό, η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται από το Νηπιαγωγείο, ενώ η Γαλλική ή Γερμανική από την Γ΄Δημοτικού.Από το έτος 2009 διδάσκονται προεραιτικά η Ιταλική και η Ισπανική γλώσσα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί με βάση τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και την επικοινωνιακή προσέγγιση έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να οδηγηθούν σταδιακά στην απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ουσιαστική χρήση της γλώσσας και όχι απλά την αποστήθιση κανόνων και λεξιλογίων.

 Παράλληλα οι μαθητές/τριες προετοιμάζονται συστηματικά και συμμετέχουν με σχεδόν καθολικά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις Cambridge και Michigan.

   Μεθολογία 

 Στο Νηπιαγωγείο και την Α’ δημοτικού το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε τα παιδιά να εξοικειώνονται με την ξένη γλώσσα μέσα από βιωματική προσέγγιση, τραγούδι, χορό, θεατρικό παιχνίδι ή παραμύθια. Στόχος μας είναι οι μαθητές/τριες να θεωρήσουν την Αγγλική γλώσσα μέσο έκφρασης με ποικίλους τρόπους. Η διδασκαλία γίνεται από Αγγλίδες καθηγήτριες έμπειρες στη συγκεκριμένη μεθολογία.

Στις τάξεις Β’ και Γ’ (Α’ και Β’ junior) στο πρόγραμμα προστίθεται συστηματική εξάσκηση των παιδιών στη γραφή και ανάγνωση και γνωριμία τους με βασικές έννοιες Γραμματικής και κατανόησης απλών κειμένων.

Έτσι δημιουργούνται οι απαραίτητες βάσεις ώστε τα παιδιά να περάσουν στις επόμενες τάξεις (Δ’ à Α’ senior)

                                  (E’à B’ senior)

                                  (Στà Pre Intermadiate)

σε συστηματική διδασκαλία περισσότερο σύνθετων δομών της Γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 1 ώρα την εβδομάδα επιπλέον ακουστική και προφορική εξάσκηση από Αγγλίδα καθηγήτρια.

Βασικοί άξονες του προγράμματος σπουδών μας είναι :

-       οι καινούργιες γνώσεις να εμπεδώνονται μέσα στην τάξη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία πλήθος εποπτικού υλικού (φωτογραφίες, κάρτες, πόστερ, slides, χάρτες κ.α.) που θα βοηθήσουν τα παιδιά να συνδέσουν το ακουστικό με το οπτικό ερέθισμα στη μνήμη τους.

-       Στη συνέχεια γίνεται παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από ομαδικές δραστηριότητες (activities)

-      Δημιουργία αρχείου εποπτικού υλικού : Το κάθε μάθημα συνοδεύεται από φάκελο με εποπτικό υλικό που στόχο έχει την καλύτερη εμπέδωση αλλά και τον εμπλουτισμό του μαθήματος με τα μέσα εκείνα που το κάνουν μια ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση.

-       Επαναληπτικά φυλλάδια του σχολείου που έχουν σχεδιασθεί μετά από προσεκτική παρατήρηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν συνήθως οι μαθητές/τριες έτσι ώστε να προσφέρουν συστηματική εξάσκηση στις διδασκόμενες γνώσεις.

-       Συχνά επαναληπτικά διαγωνίσματα (μαθήματος, κεφαλαίου και τριμήνου) που εξοικειώνουν τα παιδιά με τις γραπτές εξετάσεις

-       Οργάνωση εκθέσεων, εκδηλώσεων και θεατρικών δρώμενων όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα για να φτιάξουν τις δικές τους εργασίες (projects), περιοδικά, τραγούδια και να λάβουν μέρος σε θεατρικές παραστάσεις

 Επίπεδα

Από την Ε’ δημοτικού τα παιδιά μας εντάσσονται σε διαφορετικά τμήματα-επίπεδα έτσι ώστε να προχωρούν μα βάση τον προσωπικό τους ρυθμό κάτι που ενισχύει την ομοιογένεια στην τάξη και επομένως διευκολύνει την επίτευξη των παιδαγωγικών μας στόχων.

Ο σχηματισμός των τμημάτων γίνεται μα βάση την επίδοση των μαθητών/τριών καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και το μέσο όρο των γραπτών τους, όπως επίσης και από το test αξιολόγησης στο τέλος της χρονιάς.

Αν κάποιος μαθητής/τρια έκφραση την επιθυμία ν’ αλλάξει επίπεδο, μπορεί να μελετήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να εξετασθεί εκ νέου στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μ’ αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων ακολουθώντας τις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες.

Έτσι μπορεί στην Β’ γυμνασίου να λειτουργούν 2 ή 3 διαφορετικά τμήματα Αγγλικής γλώσσας εκ των οποίων το ένα να συμμετάσχει στις εξετάσεις FCE ή ECCE.

Οι μαθητές/τριες που θα αποκτήσουν αυτό το δίπλωμα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Proficiency ( Cambridge ή  Michigan) στην Α’ Λυκείου.

More in this category: Αγγλικά »