Ισπανικά - Ιταλικά - Κινέζικα

Τα εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία», αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της γλωσσομάθειας στην εποχή μας, ενισχύουν την ξενόγλωσση εκπαίδευση και εισάγουν τη διδασκαλία της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας στο ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό βοηθούν τους μαθητές να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, να αναπτύξουν νέες γλωσσικές δεξιότητες και να δημιουργήσουν γέφυρες επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς.

Οι έμπειροι καθηγητές της ιταλικής και ισπανικής γλώσσας εφαρμόζουν διδακτικές προσεγγίσεις βιωματικής-επικοινωνιακής μάθησης με σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς Γλωσσών. Ακολουθείται ένα άρτια οργανωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας με χρήση διαδραστικού πίνακα και οπτικοακουστικών μέσων. Επίσης, η προσέγγιση της ιταλικής και ισπανικής γλώσσας και κουλτούρας γίνεται και μέσα από διαθεματικές εργασίες και δραστηριότητες όπως το τραγούδι, το θεατρικό παιχνίδι, τη μελέτη λογοτεχνικών βιβλίων, τη προβολή ταινιών καθώς και επισκέψεις σε χώρους που προάγουν την γλώσσα και τον ιταλο–ισπανικό πολιτισμό (Ισπανικό Ινστιτούτο «Θερβάντες» της Αθήνας και Ιταλικό Ινστιτούτο Αθήνας).

Ειδικότερα, η ισπανική γλώσσα είναι εύηχη, εύχρηστη και ιδιαίτερα δημοφιλής σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διδασκαλία της ξεκινά από την Γ’ Δημοτικού ή την Α’ Γυμνασίου,για όσα παιδιά θέλουν να αλλάξουν την επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους σε θέματα καθημερινά και απλά. Στην πορεία εμβαθύνουν και καλλιεργούν σταδιακά τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (ακουστική και γραπτή κατανόηση, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου). Στο Γυμνάσιο πραγματοποιούνται 4 ώρες διδασκαλίας (εβδομαδιαίως),χωρισμένα σε επίπεδα, ενώ στη Λύκειο μπορούν να συνεχίσουν τα διπλώματά τους εφόσον το επιθυμούν. Οι μαθητές προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους στα επίσημα διπλώματα ισπανικής γλώσσας (DELE) παρακολουθώντας, εφόσον το επιθυμούν, τα ενισχυτικά απογευματινά μαθήματα ισπανικών, τα οποία προσφέρονται χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος.

Η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας ξεκινά στην Γ’ Δημοτικού με 3 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες βασίζονται στις ιδιαίτερες και πολλαπλές ικανότητες νόησης και μάθησης που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Στην ΣΤ’ δημοτικού πραγματοποιούνται 4 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και οι μαθητές φτάνουν στο επίπεδο Α2. Στο Γυμνάσιο πραγματοποιούνται 4 ώρες διδασκαλίας (εβδομαδιαίως),χωρισμένα σε επίπεδα, ενώ στη Λύκειο μπορούν να συνεχίσουν τα διπλώματά τους εφόσον το επιθυμούν. Η μεθοδική προσέγγιση της ιταλικής γλώσσας από την Γ’ δημοτικού σε συνδυασμό με τον ομοιογενή ρυθμό μάθησης σε όλες τις τάξεις που θα ακολουθήσουν και την εμπέδωση των νέων γνώσεων μέσα από γραπτές εργασίες, επαναλήψεις και ενισχυτικά απογευματινά μαθήματα, στις μεγαλύτερες τάξεις επιφέρουν την πιστοποίηση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών με την συμμετοχή τους στα επίσημα διπλώματα ιταλικής γλώσσας (Società Dante Alighieri).

Από το σχολικό έτος 2014-2015 τα εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία»,έχουν εισάγει την διδασκαλία της Κινέζικης γλώσσας, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των ομίλων και μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά όσοι μαθητές θέλουν.