2018

Ενδεικτικά μαθητές μας με υψηλή βαθμολογία: Κωδ.18014384-Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες Μόρια 19314 Νεοελληνική Γλώσσα:17,7 Φυσική: 19,9 Χημεία: 19,5 Μαθηματικά: 19,7 Κωδ.18014374-Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες Μόρια 19028 Νεοελληνική Γλώσσα:16,8 Φυσική: 20 Χημεία: 19 Μαθηματικά: 19,6 Κωδ. 18014355-Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες Μόρια 18838 Νεοελληνική Γλώσσα:18,9 Φυσική:19,4 Χημεία:19,4 Μαθηματικά:18 Κωδ-18014366 -Θετικές και Τεχνολογικές…