Επιστημονικές Δραστηριότητες

Το σχολείο μας παρακολουθεί και στηρίζει τις δραστηριότητες των επιστημονικών σωματείων, όπως είναι η Μαθηματική Εταιρεία, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και η Ένωση Χημικών.

Αρκετοί καθηγητές μας συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται σε εκδηλώσεις των συλλόγων αυτών, ενώ πολλοί μαθητές μας έχουν διακριθεί στους διαγωνισμούς που συμμετέχουν.