Πρόγραμμα Σπουδών

Εκπαιδευτικοί

Έχουμε επιλέξει μια άριστη ομάδα Εκπ/κών, οι οποίοι γνωρίζουν καλά το αντικείμενό τους (πολύ καλοί επιστήμονες, άριστοι φροντιστές), οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία των μαθητών μας.

Φροντιστηριακή ζώνη

Έχουμε καθιερώσει ημερήσια δίωρη φροντιστηριακή ζώνη σε βασικά μαθήματα Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η ανάθεση ωρών φροντιστηριακής διδασκαλίας, σε καταξιωμένους, στον τομέα τους, εξωτερικούς συνεργάτες-εκπαιδευτικούς, με πλούσια συγγραφική δράση και πολυετή φροντιστηριακή εμπειρία, οι οποίοι διδάσκουν σε μεγάλα κεντρικά φροντιστήρια της Αθήνας.

Αύξηση των ωρών διδασκαλίας

Έχουμε αυξήσει τις ώρες διδασκαλίας όλων των μαθημάτων κατά 10 ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Επιλογή Κατεύθυνσης

Προβαίνουμε στο διαχωρισμό των μαθητών σε Κατευθύνσεις, ήδη από την Α΄ τάξη, ύστερα από διενέργεια ειδικών διαγνωστικών τεστ, διεξοδική συζήτηση γονέων και μαθητών, με την ψυχολόγο-σύμβουλο των Εκπαιδευτηρίων μας και τον Διευθυντή του Λυκείου, με σκοπό τον αντικειμενικότερο προσδιορισμό των κλίσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός και αποφεύγεται χάσιμο πολύτιμου χρόνου, λόγω αλλαγής κατεύθυνσης σπουδών.

Ολιγομελή τμήματα

Στη φροντιστηριακή ζώνη τα παιδιά μας χωρίζονται σε μικρά τμήματα των 5-9 μαθητών και διδάσκονται τα μαθήματα της κατεύθυνσης, που έχουν επιλέξει. Έτσι, με τα μικρά τμήματα πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Διαγωνίσματα Εξομοίωσης

Πραγματοποιούμε τρίωρα διαγωνίσματα εξομοίωσης σε μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο εκτός ωρών διδασκαλίας, για εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων και αξιολόγηση της πραγματικής εικόνας κάθε μαθητή.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των μαθητών επιτυγχάνεται με:

♦ Τον καθορισμό γνωστικών τομέων και το συντονισμό τους από αντίστοιχους συμβούλους εκπαίδευσης.

♦ Τη δεκαπενθήμερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωσή της, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

♦ Τα τρίωρα Διαγωνίσματα Εξομοίωσης.

Θερινά φροντιστήρια

Έχουμε καθιερώσει τη θερινή προετοιμασία, μετά τη λήξη των προαγωγικών εξετάσεων Μαΐου- Ιουνίου , διάρκειας πέντε εβδομάδων.

Ενισχυτική διδασκαλία

Εάν είναι αναγκαίο, π.χ. λόγω μειωμένης απόδοσης ενός μαθητή, μετά από συζήτηση με τους διδάσκοντες και σε συνεργασία με το γονέα, ο μαθητής μπορεί να μπει στην ομάδα της ενισχυτικής διδασκαλίας, η οποία γίνεται μετά το πέρας των μαθημάτων.

Εξατομικευμένη διδασκαλία

Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους ( ασθένεια, ειδικές δυσκολίες, κλπ.) μπορεί να γίνει εξατομικευμένη διδασκαλία σε μαθητές για την κάλυψη κάποιων κενών, που πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί.