Πρόγραμμα Υποτροφιών Λυκείου

Υποτροφίες  σε αριστούχους  μαθητές  για το έτος 2019-2020

Το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων "Νέα Παιδεία" προσφέρει  τρεις πλήρεις υποτροφίες σε  αριστούχους μαθητές, με την προϋπόθεση της διατήρησης της άριστης  επίδοσης  και συμπεριφοράς, ως εξής:

  • Δύο υποτροφίες  για μαθητές  που θα φοιτήσουν  στην Α’ Λυκείου
  • Μία υποτροφία  για μαθητή που  θα  φοιτήσει  στη  Β’ Λυκείου

Τα κριτήρια επιλογής θα είναι:

  1. Οι Βαθμολογίες των προηγούμενων τάξεων (απαραίτητη προϋπόθεση η βαθμολογία του Α΄ τετραμήνου της Γ΄Γυμνασίου να είναι "Άριστα")
  2. Προσωπική συνέντευξη
  3. Κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια
  4. Γραπτές εξετάσεις σε Γλώσσα και Μαθηματικά
  5. Προσωπικό Portfolio (εάν υπάρχει)

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22/05/2019

 

ΛΥΚΕΙΟ: Νεφέλης 1 - Αφαία Χαϊδαρίου, τηλ.: 210 55.73.301