Συμμετοχή του σχολείου μας στο Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών, PISA!

Αγαπητοί μαθητές,

Πολύ συχνά, οι επιστημονικές θεωρίες που αναπτύσσονται και οι αποφάσεις που παίρνονται σε σημαντικούς τομείς, όπως είναι για παράδειγμα η πολιτική, η εκπαίδευση, η ιατρική, η τεχνολογία, στηρίζονται σε συμπεράσματα από έρευνες.

Μια σημαντική έρευνα είναι και το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών, που είναι διεθνώς γνωστό ως Πρόγραμμα PISA. Το PISA είναι η μεγαλύτερη εκπαιδευτική έρευνα παγκοσμίως και γίνεται σε περισσότερες από 70 χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα. Σε αυτήν την Έρευνα δεν επιλέγονται να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές κάθε χώρας, αλλά μερικοί από αυτούς. Εσείς έχετε επιλεγεί να συμμετάσχετε σε αυτήν και εκπροσωπείτε τους χιλιάδες συμμαθητές σας από ολόκληρη τη χώρα μας.

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί να διαπιστώσει τι μπορούν να καταφέρουν οι 15χρονοι μαθητές σε όλον τον κόσμο στην Κατανόηση Κειμένου, στις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθηματικά. Τη φετινή χρονιά, περισσότερες θα είναι οι ερωτήσεις Κατανόησης Κειμένου. Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις θα ανατρέξετε σε γενικές γνώσεις και την εμπειρία που έχετε αποκτήσει, είτε στο σχολείο είτε γενικότερα από το περιβάλλον σας. Έτσι δεν χρειάζεται να κάνετε καμία προετοιμασία. Το Τεστ, στο οποίο θα απαντήσετε ηλεκτρονικά (στον Η/Υ), θα διαρκέσει δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια θα απαντήσετε σε ερωτήσεις ενός ερωτηματολογίου για τις απόψεις σας και τις πεποιθήσεις σας σχετικά με την εκπαίδευση στη χώρα μας, για μία (1) επιπλέον ώρα.

Οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες και δεν θα τις μάθει κανείς. Επομένως, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επηρεαστεί η βαθμολογία σας ή η σχολική σας πορεία γενικότερα.

Η συμμετοχή σας σε αυτήν την έρευνα θα δώσει πληροφορίες για όσα οι μαθητές της ηλικίας σας έχετε μάθει στο σχολείο. Οι απαντήσεις των μαθητών κάθε χώρας αποτυπώνουν συνολικά τις ικανότητες και δεξιότητες τους σε εθνικό επίπεδο, και θα συσχετισθούν με τις επιδόσεις των μαθητών από τις άλλες χώρες. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να απαντήσετε όσο καλύτερα μπορείτε σε όλες τις ερωτήσεις. Καλό είναι να σκέφτεστε επιπλέον, ότι το υλικό αυτό θα φανεί πολύ χρήσιμο, ώστε να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας.

Πιστεύουμε ότι είμαστε τυχεροί που το σχολείο μας επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα PISA, διότι εσείς οι μαθητές θα αποκομίσετε μια πολύτιμη εμπειρία παίρνοντας μέρος σε μια σημαντική διεθνή έρευνα. Και είμαστε βέβαιοι ότι κι εσείς, με τη σειρά σας, θα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε, για να εκπροσωπήσετε επάξια τον εαυτό σας, τους συνομηλίκους σας αλλά και τη χώρα μας.

Για τυχόν απορίες, αν θέλετε να δείτε παλαιότερα θέματα ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με το Πρόγραμμα PISA, μπορείτε να απευθύνεστε στον Διευθυντή ή τον καθηγητή που έχει οριστεί υπεύθυνος για το PISA στο σχολείο μας. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες http://www.iep.edu.gr/pisa ή http://www.oecd.org/pisa.