Ο νέος πρωτότυπος διαγωνισμός Μαθηματικών ¨Πυθαγόρας¨ στο σχολείο μας