Το Δημοτικό μας στην 11η Έκθεση Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας