Συνάντηση γνωριμίας με τους γονείς/κηδεμόνες της Α΄ τάξης Γυμνασίου