Μεγάλες επιτυχίες στις Πανελλαδικές 2018

Ενδεικτικά μαθητές μας με υψηλή βαθμολογία:

Κωδ.18014384-Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Μόρια 19314 Νεοελληνική Γλώσσα:17,7
Φυσική: 19,9
Χημεία: 19,5
Μαθηματικά: 19,7

Κωδ.18014374-Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Μόρια 19028 Νεοελληνική Γλώσσα:16,8
Φυσική: 20
Χημεία: 19
Μαθηματικά: 19,6

Κωδ. 18014355-Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Μόρια 18838 Νεοελληνική Γλώσσα:18,9
Φυσική:19,4
Χημεία:19,4
Μαθηματικά:18

Κωδ-18014366 -Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Μόρια 18695 Νεοελληνική Γλώσσα:15,9
Φυσική:19,7
Χημεία:19,3
Μαθηματικά:19,2