Βράβευση των μαθητών μας από την Μαθηματική Εταιρεία