ΧΡΥΣΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ"