Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο μας, οι στόχοι φροντίδας συνδυάζονται με στόχους εκπαίδευσης.

Ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Το παιδί αισθάνεται ελεύθερο να συμμετέχει στο περιβάλλον του. Ερευνά, ανακαλύπτει, δημιουργεί...

Εμείς, στοχεύουμε στην απόκτηση της γνώσης, που προέρχεται απ΄ την εμπειρία.

20 χρόνια κοντά στο παιδί... πιστεύουμε ότι το Νηπιαγωγείο είναι το θεμέλιο της ολόπλευρης εξέλιξης, που βασίζεται στην πίστη πως πλάθουμε χαρακτήρες έτοιμους να συμβάλλουν σ΄ ένα καλύτερο αύριο, με τη δύναμη, το συναίσθημα και τη γνώση (ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ).