Δημοτικο - Πληροφορική

Το σχολείο μας, πρωτοπορεί και εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της πληροφορικής με στόχο να προάγει ανώτερες μορφές μάθησης. Εδώ και 6 χρόνια έχει ξεκινήσει η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο του Cambridge στο γνωστικό πεδίο της πληροφορικής με τα διπλώματα  Cambridge International Diplomain IT Skills Foundation for Young Learners.

Σχεδιασμένα ως εισαγωγή στον κόσμο της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών, τα διπλώματα Cambridge International Diploma in IT Skills Foundation forYoung Learners παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να αποκτηθούν και να αναπτυχθούν πρακτικές δεξιότητες. Επίσης υποστηρίζουν τη μάθηση σε μια σειρά θεμάτων.

Καθώς οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, οι δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και Επικοινωνιών αποκτούν όλο και μεγαλύτερη χρησιμότητα. Τα διπλώματα αυτά επιτρέπουν στο παιδί  να αποκτήσει σημαντικές γνώσεις και επισήμως πιστοποιούν τις δεξιότητες και το επίπεδο των ικανοτήτων του.

Τα διπλώματα Cambridge:

  • Γίνονται δεκτά σε όλο τον κόσμο για το πολύ υψηλό επίπεδο της διαδικασίας εξέτασης.
  • Διεξάγονται σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα δίκτυο σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
  • Έχουν αναπτυχθεί από το Cambridge σε στενή συνεργασία με τους ηγέτες του κλάδου της πληροφορικής ώστε να είναι βέβαιο πως είναι σχετικά και ακριβή ως προς το αντικείμενο που εξετάζουν.
  • Δημιουργήθηκαν ώστε να είναι αποδεκτά σε όλο τον κόσμο λαμβάνοντας όμως υπ' όψιν και τα κατά τόπους δεδομένα.
  • Είναι ανεξάρτητα από το λογισμικό ώστε να διδάσκουν τεχνικές και δεξιότητες της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών και όχι συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα.
  • Παρέχουν σταδιακή πρόοδο μέσα από το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και η πιστοποίηση έρχεται σαν φυσικό επακόλουθο αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
  • Η προετοιμασία των παιδιών γίνεται εξ’ ολοκλήρου στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας με την βοήθεια των πιο πρόσφατων εκδόσεων των WINDOWS και του OFFICE.
  • Τα διπλώματα Cambridge είναι σχεδιασμένα για παιδιά 6 έως 12 ετών δηλαδή μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκεται μέσα από μία σειρά αυτόνομων ενοτήτων χωρίς να υπάρχει προϋπόθεση για ένα παιδί να έχει ολοκληρώσει ένα επίπεδο για να προχωρήσει στο επόμενο.
  • Εφόσον οι μαθητές έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις, μπορούν να αρχίσουν από όποιο επίπεδο τους ταιριάζει. Ο χρόνος εκπαίδευσης για τα διπλώματα αυτά ποικίλει ανάλογα με την ηλικία και την εμπειρία των μαθητών καθώς και το χρόνο που διαθέτουν για να κάνουν πρακτική εξάσκηση

Οι ενότητες αυτές δίνουν στα παιδιά μας επαρκείς γνώσεις ώστε να μπορούν να χειρίζονται τον Η/Υ με άνεση και να μην τον θεωρούν μόνο παιχνιδομηχανή. Εκτός των άλλων τους δίνουν τα εφόδια να προχωρήσουν με άνεση στο επόμενο επίπεδο που είναι η πιστοποίηση  Cambridge IT Skills που απευθύνεται σε ενήλικες αλλά τα παιδιά μας είναι σε θέση να την αποκτήσουν στο Γυμνάσιο μας χάρη στις προχωρημένες - για την ηλικία τους- γνώσεις που έχουν αποκτήσει   στο δημοτικό.

Η ύλη αυτή συμπληρώνεται από την εκμάθηση του λειτουργικού συστήματος WINDOWS, του προγράμματος παρουσιάσεων POWERPOINT, πλοήγηση στο διαδίκτυο με σύνδεση ADSL και πλήθος εκπαιδευτικών λογισμικών.

Επίσης οι μαθητές μας μπορούν να παρακολουθήσουν και έξτρα ώρες μαθημάτων στις οποίες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

Από το 2005 μέχρι σήμερα πάνω από 100 μαθητές μας είναι κάτοχοι των διπλωμάτων αυτών και οι περισσότεροι από αυτούς στο γυμνάσιο έγιναν κάτοχοι και του αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ διπλώματος  IT SKILLS  Οι εξετάσεις γίνονται στο σχολείο μας στο οικείο περιβάλλον των παιδιών και δεν απαιτείται έξτρα προετοιμασία στο σπίτι ή άγχος.

Στόχος μας είναι οι μαθητές να μυηθούν στον κόσμο της πληροφορικής και στον Τεχνολογικό Εναλφαβητισμό μέσω της βιωματικής, συνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης και να αποκτήσουν την κατάλληλη εκπαίδευση πάνω στις Νέες Τεχνολογίες για την μελλοντική τους πρόοδο και επαγγελματική σταδιοδρομία.