Γενικά

Σήμερα η εκπαίδευση της Πληροφορικής στο σχολείο μας ξεκινά από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και έχει δύο κύριες κατευθύνσεις: την Εφαρμοσμένη και τη Θεωρητική. Η πρώτη έχει ως στόχο την ενασχόληση του μαθητή με τη χρήση των προϊόντων της Πληροφορικής, που είναι το λογισμικό εφαρμογών, ενώ η δεύτερη εισάγει το μαθητή στη μεθοδολογία της ανάπτυξης λογισμικού. Ο κατάλληλος συνδυασμός τόσο της θεωρίας όσο και της πρακτικής άσκησης είναι η ιδανική εκπαιδευτική διαδικασία, την οποία προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε με διάφορες τεχνικές . Όπως σε όλα τα μαθήματα έτσι και στην Πληροφορική ακολουθείται η σπειροειδής μεθοδολογία για τη μετάδοση γνώσεων. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένα χρονικά διαστήματα επισκεπτόμαστε τον ίδιο γνωστικό χώρο, τον οποίο όμως κάθε φορά καλλιεργούμε σε μεγαλύτερο βάθος.

Βασικός αντικειμενικός σκοπός είναι οι μαθητές μας να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν ένα ικανοποιητικό τμήμα του λογισμικού εφαρμογών που συνήθως χρησιμοποιείται σε σύγχρονους εργασιακούς χώρους.
  • Να αναπτύσσουν λογισμικό για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.

Τα εκπαιδευτήρια "ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ" στα πλαίσια του εναρμονισμού με τις νέες τάσεις και απα  

ΠΤΥΧΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2003-2008 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ECDL ΚΑΙ CAMBRIDGE IT SKILLS 

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΤΟΝ ΟΕΕΚ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΦΟΔΙΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ