Γυμνάσιο - Πληροφορική

Στο γυμνάσιο καλύπτεται η ύλη του ΥΠΕΠΘ εμπλουτισμένη από τη διδασκαλία της ύλης των διπλωμάτων  Cambridge IT Skills Awards.

Είναι βασισμένο στο σύγχρονο λογισμικό και πληρεί τις απαιτήσεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των  Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με την Γ/4516/2006 απόφαση ως Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Τα πιστοποιητικά International Diploma in IT skills Standard γίνονται δεκτά σε όλο τον κόσμο για το υψηλό επίπεδο των γνώσεων και των διαδικασιών εξέτασης. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα δίκτυο σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα διπλώματα αυτά είναι επίσημα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ και το ελληνικό δημόσιο με βάση το προεδρικό διάταγμα 44/2005 και αποτελούν απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο καθώς απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες. Φέτος έχουμε 20 μαθητές πτυχιούχους του Cambridge IT Skills Awards με ποσοστό επιτυχίας 100% .

Συνολικά οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων μας έχουν επιτύχει σε 107 ενότητες του Cambridge IT Skills Awards με ποσοστό 90%.

Το σχολείο μας προσφέρει στους μαθητές μας extra προετοιμασία για τα διπλώματα του Cambridge για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εξετάσεις καθώς και επιλέον ώρα για τους μαθητές του δημοτικού με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες και την παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στην εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών μάθησης.

 

Το Cambridge IT Skills Awards πιστοποιεί ικανότητες σε ένα φάσμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (IT – Information Technology). Αυτές οι δεξιότητες εξετάζονται στον υπολογιστή με τη μορφή πρακτικών εργασιών. Το δίπλωμα περιέχει τις ενότητες : Επεξεργασίας κειμένου, Λογιστικά φύλλα, Διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Παρουσιάσεις, Βάσεις δεδομένων και Λειτουργικά συστήματα. Οι 3 πρώτες ενότητες αποτελούν το βασικό πτυχίο του ΑΣΕΠ το LOWER της πληροφορικής.

 

- Το Cambridge IT Skills Awards αξιολογεί τις δεξιότητες κάποιου στο χειρισμό εφαρμογών λογισμικού.

- Σε κάθε εφαρμογή θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να εισάγουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, να δουλέψουν προσεκτικά σε δεδομένες προδιαγραφές και να ολοκληρώσουν σωστά μία σειρά από συγκεκριμένες εργασίες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα τους ζητηθεί να επεξεργαστούν, να αντιγράψουν, να αποθηκεύσουν και ή να εκτυπώσουν τα δεδομένα πάνω στα οποία εργάζονται.

- Οι εξετάσεις για το Cambridge IT Skills Awards είναι διαθέσιμες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου παρέχοντας ευέλικτα σχήματα εκπαίδευσης και ικανοποιώντας διαφορετικές ανάγκες μάθησης.

- Οι εξετάσεις αξιοποιούν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία του υπολογιστή για να αξιοποιήσουν την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού και να αναπτύσσει δεξιότητες στην τεχνολογία της πληροφορίας.

- Όλες οι εξετάσεις διεξάγονται στην οθόνη και ένα χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων Awards είναι η άμεση επιστροφή των αποτελεσμάτων στους υποψηφίους.

- Το Cambridge IT Skills Awards έχει σχεδιαστεί για τη διεθνή αγορά, αναγνωρίζοντας τη σημασία του να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από γεωγραφικά και μορφωτικά σύνορα.