Πληροφορική Γενικά

Το σχολείο μας, οδηγώντας μπροστά στις εξελίξεις και εφαρμόζοντας τις πλέον εξελιγμένες και νεωτεριστικές μεθόδους παιδαγωγικής, υιοθετώντας, τις αρχές του«Κοινωνικό – Διαλεκτικού Εποικοδομισμού», παρέχει με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο σε όλους τους μαθητές μας, ουσιαστικές γνώσεις και εξοικείωση με τον κόσμο της τεχνολογίας και των υπολογιστών, σε ένα πλαίσιο:

ομαδοσυνεργατικής μάθησης,

με διαθεματικές δραστηριότητες που προσεγγίζουν τη γνώση ολιστικά και σαν στόχο έχουν

την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης,

την αυτενέργεια των μαθητών μας

και την παραγωγή υλικού και εργασιών από τους ίδιους, που είναι προϊόν ανώτερης μάθησης.

Οι αλλαγές στο χώρο παραγωγής της γνώσης, της τεχνολογίας και της εργασίας, στην αντίληψη του οικοσυστήματος και της οικουμενικότητας στη φύση και την πολυμορφία των κοινωνικών, πολιτιστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος δεν μπορεί παρά να έχουν αντίκτυπο στο χώρο διδασκαλίας των Νέων Τεχνολογιών των Εκπαιδευτηρίων μας. Κατά τη διδασκαλία μας, δίνουμε έμφαση σε στόχους διδακτικούς, μαθησιακούς, οργανωτικούς, επικοινωνιακούς, καθώς και στην αλληλεπιδραστικότητατου υπολογιστή με τον μαθητευόμενο.

Βασική μας επιδίωξη είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών μας στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτός είναι ένα από τους λόγους που ο υπολογιστής αποδεικνύεται ως ένα εξαιρετικό μέσο για τα παιδιά και τα βοηθά να αυτοσυγκεντρώνονται στο έργο τους. Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε ότι επιδεικνύουμε ιδιαίτερο σεβασμό, στη διαφορετικότητα του ρυθμού και του στιλ μάθησης κάθε μαθητή μας, καθώς ενστερνιζόμαστε τη θέση ότι κάθε μαθητής μας είναι πραγματικά μοναδικός.

Θεωρούμε πώς η χρήση των γνωστικών και επικοινωνιακών εργαλείων που παρέχει ο υπολογιστής δεν είναι εύκολη και αυτονόητα εποικοδομητική. Ο δάσκαλος είναι εκείνος, που τις κατάλληλες μαιευτικές μεθόδους του, τις ιδέες του, την ενθάρρυνση, την επινόηση κινήτρων μάθησης, τις ερωτήσεις, το συντονισμό της συζήτησης και την υποβοήθηση των μαθητών μας και κυρίως με την κατανόηση και την αξιολόγηση του παιδαγωγικού νοήματος των διαφόρων δραστηριοτήτων θα κατορθώσει να μετατρέψει τον υπολογιστή σε εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης. Στα άρτια εξοπλισμένα εργαστήριατων εκπαιδευτηρίων μας, η σχέση δασκάλου μαθητή αλλάζει ποιοτικά. Πρώτιστο μέλημά μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι οι δάσκαλοι να στέκονται δίπλα στους μαθητές και να τους βοηθάνε ουσιαστικά.

Σε αυτά τα πλαίσια το σχολείο μας πρωτοστατεί, πάντα, σε ένα ευρύ φάσμα παιδαγωγικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών καινοτομιών:

Έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Cambridge στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής. Από το 2004 το σχολείο μας είναι εξεταστικό και εκπαιδευτικό κέντρο για τα διπλώματα CAMBRIDGE IT SKILLS και CAMBRIDGE ICT Starters .

Εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Β. ΓΚΙΟΥΡΔΑ και τα βιβλία μας «ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και «ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Τα 2 αυτά βιβλία αποτελούν έναν πραγματικά πολύτιμο οδηγό για γονείς και μαθητές για τα Windows και το Office.

Η διδακτική διαδικασία ενισχύεται με τη χρήση του διαδραστικού πίνακαSMARTBOARD ο οποίος αποτελεί την αιχμή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών . Συνεργασία με την υποψήφια διδάκτορα, υπότροφο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) κυρία Ραφτοπούλου Ζαφειρία, σε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Πληροφορική – Γενικά

Σήμερα η εκπαίδευση της Πληροφορικής στο σχολείο μας ξεκινά από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και έχει δύο κύριες κατευθύνσεις: την Εφαρμοσμένη και τη Θεωρητική. Η πρώτη έχει ως στόχο την ενασχόληση του μαθητή με τη χρήση των προϊόντων της Πληροφορικής, που είναι το λογισμικό εφαρμογών, ενώ η δεύτερη εισάγει το μαθητή στη μεθοδολογία της ανάπτυξης λογισμικού. Ο κατάλληλος συνδυασμός τόσο της θεωρίας όσο και της πρακτικής άσκησης είναι η ιδανική εκπαιδευτική διαδικασία, την οποία προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε με διάφορες τεχνικές . Όπως σε όλα τα μαθήματα έτσι και στην Πληροφορική ακολουθείται η σπειροειδής μεθοδολογία για τη μετάδοση γνώσεων. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένα χρονικά διαστήματα επισκεπτόμαστε τον ίδιο γνωστικό χώρο, τον οποίο όμως κάθε φορά καλλιεργούμε σε μεγαλύτερο βάθος.

Βασικός αντικειμενικός σκοπός είναι οι μαθητές μας να είναι σε θέση:

Να γνωρίζουν ένα ικανοποιητικό τμήμα του λογισμικού εφαρμογών που συνήθως χρησιμοποιείται σε σύγχρονους εργασιακούς χώρους.
Να αναπτύσσουν λογισμικό για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων.
Τα εκπαιδευτήρια “ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ” στα πλαίσια του εναρμονισμού με τις νέες τάσεις και απα

ΠΤΥΧΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2003-2008

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ECDL ΚΑΙ CAMBRIDGE IT SKILLS

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ ΤΟΝ ΟΕΕΚ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΦΟΔΙΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

Πληροφορική – Δημοτικό

Tο σχολείο μας, πρωτοπορεί και εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της πληροφορικής με στόχο να προάγει ανώτερες μορφές μάθησης. Εδώ και 6 χρόνια έχει ξεκινήσει η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο του Cambridge στο γνωστικό πεδίο της πληροφορικής με τα διπλώματα Cambridge International Diplomain IT Skills Foundation for Young Learners.

Σχεδιασμένα ως εισαγωγή στον κόσμο της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών, τα διπλώματα Cambridge International Diploma in IT Skills Foundation forYoung Learners παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να αποκτηθούν και να αναπτυχθούν πρακτικές δεξιότητες. Επίσης υποστηρίζουν τη μάθηση σε μια σειρά θεμάτων.

Καθώς οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, οι δεξιότητες στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και Επικοινωνιών αποκτούν όλο και μεγαλύτερη χρησιμότητα. Τα διπλώματα αυτά επιτρέπουν στο παιδί να αποκτήσει σημαντικές γνώσεις και επισήμως πιστοποιούν τις δεξιότητες και το επίπεδο των ικανοτήτων του.

Γίνονται δεκτά σε όλο τον κόσμο για το πολύ υψηλό επίπεδο της διαδικασίας εξέτασης.
Διεξάγονται σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα δίκτυο σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Έχουν αναπτυχθεί από το Cambridge σε στενή συνεργασία με τους ηγέτες του κλάδου της πληροφορικής ώστε να είναι βέβαιο πως είναι σχετικά και ακριβή ως προς το αντικείμενο που εξετάζουν.
Δημιουργήθηκαν ώστε να είναι αποδεκτά σε όλο τον κόσμο λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν και τα κατά τόπους δεδομένα.
Είναι ανεξάρτητα από το λογισμικό ώστε να διδάσκουν τεχνικές και δεξιότητες της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών και όχι συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα.
Παρέχουν σταδιακή πρόοδο μέσα από το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Τα παιδιά μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και η πιστοποίηση έρχεται σαν φυσικό επακόλουθο αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η προετοιμασία των παιδιών γίνεται εξ’ ολοκλήρου στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας με την βοήθεια των πιο πρόσφατων εκδόσεων των WINDOWS και του OFFICE.
Τα διπλώματα Cambridge είναι σχεδιασμένα για παιδιά 6 έως 12 ετών δηλαδή μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκεται μέσα από μία σειρά αυτόνομων ενοτήτων χωρίς να υπάρχει προϋπόθεση για ένα παιδί να έχει ολοκληρώσει ένα επίπεδο για να προχωρήσει στο επόμενο.
Εφόσον οι μαθητές έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις, μπορούν να αρχίσουν από όποιο επίπεδο τους ταιριάζει. Ο χρόνος εκπαίδευσης για τα διπλώματα αυτά ποικίλει ανάλογα με την ηλικία και την εμπειρία των μαθητών καθώς και το χρόνο που διαθέτουν για να κάνουν πρακτική εξάσκηση

Οι ενότητες αυτές δίνουν στα παιδιά μας επαρκείς γνώσεις ώστε να μπορούν να χειρίζονται τον Η/Υ με άνεση και να μην τον θεωρούν μόνο παιχνιδομηχανή. Εκτός των άλλων τους δίνουν τα εφόδια να προχωρήσουν με άνεση στο επόμενο επίπεδο που είναι η πιστοποίηση Cambridge IT Skills που απευθύνεται σε ενήλικες αλλά τα παιδιά μας είναι σε θέση να την αποκτήσουν στο Γυμνάσιο μας χάρη στις προχωρημένες – για την ηλικία τους- γνώσεις που έχουν αποκτήσει στο δημοτικό.

Η ύλη αυτή συμπληρώνεται από την εκμάθηση του λειτουργικού συστήματος WINDOWS, του προγράμματος παρουσιάσεων POWERPOINT, πλοήγηση στο διαδίκτυο με σύνδεση ADSL και πλήθος εκπαιδευτικών λογισμικών.

Επίσης οι μαθητές μας μπορούν να παρακολουθήσουν και έξτρα ώρες μαθημάτων στις οποίες εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από το 2005 μέχρι σήμερα πάνω από 100 μαθητές μας είναι κάτοχοι των διπλωμάτων αυτών και οι περισσότεροι από αυτούς στο γυμνάσιο έγιναν κάτοχοι και του αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ διπλώματος IT SKILLS Οι εξετάσεις γίνονται στο σχολείο μας στο οικείο περιβάλλον των παιδιών και δεν απαιτείται έξτρα προετοιμασία στο σπίτι ή άγχος.

Στόχος μας είναι οι μαθητές να μυηθούν στον κόσμο της πληροφορικής και στον Τεχνολογικό Εναλφαβητισμό μέσω της βιωματικής, συνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης και να αποκτήσουν την κατάλληλη εκπαίδευση πάνω στις Νέες Τεχνολογίες για την μελλοντική τους πρόοδο και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Πληροφορική – Γυμνάσιο

Στο γυμνάσιο καλύπτεται η ύλη του ΥΠΕΠΘ εμπλουτισμένη από τη διδασκαλία της ύλης των διπλωμάτων Cambridge IT Skills Awards.

Είναι βασισμένο στο σύγχρονο λογισμικό και πληρεί τις απαιτήσεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες στην Τεχνολογία της Πληροφορικής και έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με την Γ/4516/2006 απόφαση ως Αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο για τους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Τα πιστοποιητικά International Diploma in IT skills Standard γίνονται δεκτά σε όλο τον κόσμο για το υψηλό επίπεδο των γνώσεων και των διαδικασιών εξέτασης. Οι εξετάσεις διεξάγονται σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα δίκτυο σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα διπλώματα αυτά είναι επίσημα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ και το ελληνικό δημόσιο με βάση το προεδρικό διάταγμα 44/2005 και αποτελούν απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο καθώς απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες. Φέτος έχουμε 20 μαθητές πτυχιούχους του Cambridge IT Skills Awards με ποσοστό επιτυχίας 100% .

Συνολικά οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων μας έχουν επιτύχει σε 107 ενότητες του Cambridge IT Skills Awards με ποσοστό 90%.

Το σχολείο μας προσφέρει στους μαθητές μας extra προετοιμασία για τα διπλώματα του Cambridge για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εξετάσεις καθώς και επιλέον ώρα για τους μαθητές του δημοτικού με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες και την παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού που βασίζεται στην εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών μάθησης.

Το Cambridge IT Skills Awards πιστοποιεί ικανότητες σε ένα φάσμα δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (IT – Information Technology). Αυτές οι δεξιότητες εξετάζονται στον υπολογιστή με τη μορφή πρακτικών εργασιών. Το δίπλωμα περιέχει τις ενότητες : Επεξεργασίας κειμένου, Λογιστικά φύλλα, Διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Παρουσιάσεις, Βάσεις δεδομένων και Λειτουργικά συστήματα. Οι 3 πρώτες ενότητες αποτελούν το βασικό πτυχίο του ΑΣΕΠ το LOWER της πληροφορικής.

– Το Cambridge IT Skills Awards αξιολογεί τις δεξιότητες κάποιου στο χειρισμό εφαρμογών λογισμικού.

– Σε κάθε εφαρμογή θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να εισάγουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, να δουλέψουν προσεκτικά σε δεδομένες προδιαγραφές και να ολοκληρώσουν σωστά μία σειρά από συγκεκριμένες εργασίες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα τους ζητηθεί να επεξεργαστούν, να αντιγράψουν, να αποθηκεύσουν και ή να εκτυπώσουν τα δεδομένα πάνω στα οποία εργάζονται.

– Οι εξετάσεις για το Cambridge IT Skills Awards είναι διαθέσιμες σε όλη τη διάρκεια του χρόνου παρέχοντας ευέλικτα σχήματα εκπαίδευσης και ικανοποιώντας διαφορετικές ανάγκες μάθησης.

– Οι εξετάσεις αξιοποιούν τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία του υπολογιστή για να αξιοποιήσουν την ικανότητα ενός υποψηφίου να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού και να αναπτύσσει δεξιότητες στην τεχνολογία της πληροφορίας.

– Όλες οι εξετάσεις διεξάγονται στην οθόνη και ένα χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων Awards είναι η άμεση επιστροφή των αποτελεσμάτων στους υποψηφίους.

– Το Cambridge IT Skills Awards έχει σχεδιαστεί για τη διεθνή αγορά, αναγνωρίζοντας τη σημασία του να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από γεωγραφικά και μορφωτικά σύνορα.

Πληροφορική – Λύκειο

Στο Λύκειο καλύπτεται η ύλη του ΥΠΕΠΘ προσανατολισμένη στο πνεύμα των πανελλαδικών ενώ παράλληλα συνεχίζεται και διδασκαλία της ύλης των διπλωμάτων Cambridge IT Skills Awards.

Στους μαθητές της A’ Λυκείου πραγματοποιείται για εισαγωγή στον προγραμματισμό με την βοήθεια των εγκεκριμένων από το ΥΠΕΠΘ λογισμικών ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ και MICRO WORLDS PRO.

Στους μαθητές της Β’ Λυκείου έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για το πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” (ΑΕΠΠ), της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου.

 

Η ΓλωσσοΜάθεια είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού. Η γλώσσα που υλοποιεί είναι αυτή που διδάσκεται στα πλαίσια του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον” (ΑΕΠΠ), της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου.

Παρόλο που η ΓλωσσοΜάθεια απευθύνεται σε μαθητές της Γ’ Λυκείου το επίπεδο και οι γνώσεις των μαθητών μας είναι τόσο υψηλά ώστε μπορούν και κατασκευάζουν προγράμματα τα οποία πραγματικά μας κάνουν να νιώθουμε περήφανοι.

Στη Γ’ Λυκείου οι μαθητές μας παρακολουθούν φροντιστηριακού τύπου μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα ώστε να μη χρειάζεται επιπλέον βοήθεια στο σπίτι αφού οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος είναι υπερδιπλάσιες από αυτές που προβλέπονται από το υπουργείο.

Η διδασκαλία συμπληρώνεται από πλήθος ασκήσεων και σημειώσεων, καθημερινό έλεγχο της μελέτης του κάθε μαθητή, συχνά διαγωνίσματα καθώς και τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα τις Κυριακές.

Πτυχία Πληροφορικής