Γυμνάσιο

Αποστολή του σχολείου μας

Αποστολή του σχολείου μας είναι η παρώθηση κάθε μαθητήτριας για αυτοβελτίωση. Στην κατεύθυνση αυτή, βοηθάμε κάθε παιδί να φτάσει στον ανώτατο βαθμό επίδοσής του, εξαντλώντας τις δυνατότητές του. Για την επίτευξη υψηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων εφαρμόζουμε Ενισχυμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, με αυξημένες ώρες στα βασικά μαθήματα (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Ν. Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά), στις Ξένες Γλώσσες (Προετοιμασία για Διπλώματα) και στην Πληροφορική (Προετοιμασία για Δίπλωμα Πιστοποίησης). Οι μαθητές -τριες ενισχύονται με επιπλέον ώρες -όταν αυτό απαιτείται– στη Φροντιστηριακη Ζώνη, την Ενισχυτική διδασκαλία, καθώς και την Εξατομικευμένη Διδασκαλία.

Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση και εµπέδωση των γυµνασιακών γνώσεων τα εκπαιδευτήρια
“ΝΕΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ”:

∆ίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο έµψυχο δυναµικό του σχολείου. Έτσι: α) επιλέγονται και διδάσκουν καθηγητές µε πλούσια συγγραφική δράση, εµπειρία, κύρος και µεταδοτικότητα, ώστε να είναι σε θέση να πετύχουν απόλυτα το στόχο τους, β) γίνεται επιλογή µαθητών από το δηµοτικό, ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο σπουδών

∆ίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο έµψυχο δυναµικό του σχολείου. Έτσι: α) επιλέγονται και διδάσκουν καθηγητές µε πλούσια συγγραφική δράση, εµπειρία, κύρος και µεταδοτικότητα, ώστε να είναι σε θέση να πετύχουν απόλυτα το στόχο τους, β) γίνεται επιλογή µαθητών από το δηµοτικό, ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο σπουδών

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα είναι διευρυµένο σε σχέση µε το επίσηµο πρόγραµµα που προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν πρόσθετες ώρες για τα βασικά µαθήµατα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη και γρηγορότερη κάλυψη της ύλης, πρόσθετες ώρες για τα ξενόγλωσσα µαθήµατα, καθώς και επιπλέον ώρες ενισχυτικής 2 διαδασκαλίας.

Καλύπτει όλα τα µαθήµατα µε βοηθητικά βιβλία, προϊόν της πλούσιας εξειδίκευσης και εµπειρίας καθηγητών και συµβούλων.

Καθιερώνει τη λειτουργία της Φροντιστηριακής Ζώνης. Με το τέλος του κανονικού προγράµµατος, οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά µαθήµατα σε ολιγοµελή τµήµατα, ώστε να µην έχουν καµία ανάγκη από εξωσχολική βοήθεια. Επιπρόσθετα, υπάρχει εξατοµικευµένη διδασκαλία για κάθε µαθητή που θα έχει οποιαδήποτε ανάγκη.

Λειτουργεί πλήρες εργαστήριο Φυσικής και Χηµείας, ώστε οι µαθητές να κατανοούν µε τη βοήθεια του πειράµατος τη θεωρία.

Υποστηρίζει τη συµµετοχή των παιδιών σε αθλητικές, θεατρικές,
πολιτιστικές δραστηριότητες και οργανώνει µαθητικές συνεργασίες µε
άλλα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύµατα από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Συνεργάζεται µε κοινωνιολόγο- ψυχολόγο, ο οποίος προσφέρει τη βοήθειά του και παρακολουθεί την εξέλιξη κάθε µαθητή στα δύσκολα εφηβικά του χρόνια.

Συµµετέχει σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα και συνεργάζεται µε σχολεία και πανεπιστήµια του εξωτερικού.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα είναι διευρυµένο σε σχέση µε το επίσηµο πρόγραµµα που προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν πρόσθετες ώρες για τα βασικά µαθήµατα, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη και γρηγορότερη κάλυψη της ύλης, πρόσθετες ώρες για τα ξενόγλωσσα µαθήµατα, καθώς και επιπλέον ώρες ενισχυτικής 2 διαδασκαλίας.

Καλύπτει όλα τα µαθήµατα µε βοηθητικά βιβλία, προϊόν της πλούσιας εξειδίκευσης και εµπειρίας καθηγητών και συµβούλων.

Καθιερώνει τη λειτουργία της Φροντιστηριακής Ζώνης. Με το τέλος του κανονικού προγράµµατος, οι µαθητές παρακολουθούν φροντιστηριακά µαθήµατα σε ολιγοµελή τµήµατα, ώστε να µην έχουν καµία ανάγκη από εξωσχολική βοήθεια. Επιπρόσθετα, υπάρχει εξατοµικευµένη διδασκαλία για κάθε µαθητή που θα έχει οποιαδήποτε ανάγκη.

Λειτουργεί πλήρες εργαστήριο Φυσικής και Χηµείας, ώστε οι µαθητές να κατανοούν µε τη βοήθεια του πειράµατος τη θεωρία.

Υποστηρίζει τη συµµετοχή των παιδιών σε αθλητικές, θεατρικές,
πολιτιστικές δραστηριότητες και οργανώνει µαθητικές συνεργασίες µε
άλλα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύµατα από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Συνεργάζεται µε κοινωνιολόγο- ψυχολόγο, ο οποίος προσφέρει τη βοήθειά του και παρακολουθεί την εξέλιξη κάθε µαθητή στα δύσκολα εφηβικά του χρόνια.

Συµµετέχει σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράµµατα και συνεργάζεται µε σχολεία και πανεπιστήµια του εξωτερικού.

ΣΤΟΧΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το Γυμνάσιό μας στοχεύει:

Στην ολόπλευρη και πολυεπίπεδη ανάπτυξη του παιδιού που επιτυγχάνεται με την παροχή στέρεης γνώσης, παράλληλα με την καλλιέργεια κλίσεων και δεξιοτήτων μέσω της βιωματικής μάθησης και ομαδικοσυνεργατικών – ερευνητικών δραστηριοτήτων

Στη συμμετοχή των μαθητών σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς, σε Καινοτόμα Προγράμματα και Ευρωπαικά Δίκτυα

Στην ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών για το Λύκειο με την ανάπτυξη και ενίσχυση γνωστικών, ερευνητικών και κριτικών δεξιοτήτων

Στη διαμόρφωση υπεύθυνων μαθητών με κοινωνική ευαισθησία και δημοκρατική συνείδηση

Στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος για να έχουμε χαρούμενους και ευτυχισμένους μαθητές

Ψηφιακή Εκπαίδευση

Εξ αποστάσεως… και τα διαγωνίσματα προσομοίωσης

Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα της αναστολής της λειτουργίας των σχολείων ,οι μαθητές του Λυκείου μας ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα των 3ωρων εξετάσεων προσομοίωσης, ενώ από αυτήν την εβδομάδα ακολουθεί και το Γυμνάσιό μας.

Οι μαθητές μας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα προσέρχονται στις ψηφιακές τάξεις, για τα διαδικτυακά τους διαγωνίσματα. Παίρνουν τα θέματα και ο χρόνος μετράει αντίστροφα…
Οι απορίες θα συζητηθούν στις ψηφιακές τάξεις, ενώ οι βαθμοί θα ανέβουν στο Lms του σχολείου.

Τα διαγωνίσματα προσομοίωσης στοχεύουν στο να τους προετοιμάσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις εξετάσεις και κυρίως να τους εκπαιδεύσουν, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών.

Ψηφιακή Εκπαίδευση
Εκπαιδευτήρια «Νέα Παιδεία»

Τα Εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία και όλο το προσωπικό συνεχίζουν τη λειτουργία τους, προσκαλώντας σας αυτή τη φορά στο ανεξάντλητο ταξίδι της γνώσης μέσω διαδικτύου!

Οι μεγάλες δυνατότητες της ψηφιακής μας πλατφόρμας «EnterSchool» του Δημοτικού μας και Lms του Γυμνασίου-Λυκείου μας, αξιοποιούνται καθημερινά στον μέγιστο βαθμό από την ημέρα αναστολής λειτουργίας των σχολείων στο πλαίσιο της συλλογικής μας προσπάθειας, «Μένουμε Σπίτι».

Τα εύχρηστα εργαλεία των EnterSchool, Lms καθώς και όλων των εκπαιδευτικών εργαλείων που προσφέρει η Microsoft(Teams) χρησιμοποιούνται προγραμματισμένα είτε με την ασύγχρονη εκπαίδευση, (με ενσωμάτωση μαγνητοσκοπημένου και υποστηρικτικού υλικού), είτε με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση στην οποία οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικούς μας, αξιοποιώντας την υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης (teleconference). Σε αυτή την περίπτωση η διδασκαλία προσομοιάζει με την τυπική διδασκαλία, καθώς η αμφίδρομη επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου υλοποιείται σε «πραγματικό χρόνο».

Όλοι μας οι μαθητές μας από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου έχουν πρόσβαση στα μαθήματά τους με ένα κλικ από το σπίτι τους!

Μένουμε σπίτι με τα παιδιά μας και συνεχίζουμε την Εκπαίδευσή μας!

Προγραμματισμός με micro:bit!

Ξένες Γλώσσες

Τα παιδιά μας με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας,τα φροντιστηριακά τμήματα(ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών) και τις αυξημένες ώρες διδασκαλίας(Σάββατα), στο διάστημα των σπουδών τους αποκτούν όλα τους τα πτυχία,σε όλες τις γλώσσες,στο χώρο του σχολείου, χωρίς κάποια άλλη βοήθεια. Στις θερινές διακοπές οργανώνουμε groups μαθητών μας, τα οποία στέλνουμε σε ειδικά κολλέγια της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας για εξάσκηση στη γλώσσα.

Μαθητικοί Όμιλοι

Στο Σχολείο μας λειτουργούν Μαθητικοί Όμιλοι, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και την καλλιέργεια των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων τους. Στους Ομίλους οι εκπαιδευτικοί μας αξιοποιούν σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, οπτικοακουστικά και τεχνολογικά μέσα διδασκαλίας και σχεδιάζουν καινοτόμες δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές μας αυτοσχεδιάζουν, δημιουργούν, αθλούνται και ψυχαγωγούνται ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν νέες γνώσεις κι αναπτύσσουν δεξιότητες του 21 ου αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής Μαθητικοί Όμιλοι:

Οι Μαθητικοί Όμιλοι λειτουργούν είτε εντός του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος είτε στην απογευματινή ζώνη, μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα, σε ωράριο που καθορίζει το σχολείο.

Πολλοί μαθητές και μαθήτριές μας συμμετέχουν σε μαθητικούς διαγωνισμούς ποίησης και διηγήματος που διοργανώνουν ποικίλοι φορείς. Συγκεκριμένα, η μαθήτριά του Λυκείου μας Πάτρα Σκαμπέλα (Β΄ Λυκείου) έλαβε το 3ο βραβείο για το ποίημά της «Φουρτουνιασμένη θάλασσα» και η Αφροδίτη Βαμιεδάκη (Α΄ Λυκείου) έλαβε το 3ο βραβείο για το διήγημά της «Αναμονή» στον 2ο μαθητικό διαγωνισμό ποίησης και διηγήματος που διοργάνωσε η Γ΄ Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Αθήνας σε συνεργασία με τον Οικολογικό Πολιτιστικό Σύλλογο Χαϊδαρίου «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ» για το σχολικό έτος 2015-2016. Έπαινο για τη συμμετοχή τους έλαβαν όλοι οι μαθητές μας που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Αθλητισμός

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα εκπαιδευτήρια Νέα Παιδεία προάγει ένα δημιουργικό πλαίσιο-ασπίδα για την σωματική υγεία, την πνευματική ισορροπία αλλά και την ψυχική ευεξία των μαθητών μας. Το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο μας αποσκοπεί να αναπτύξει ισόρροπα και αρμονικά τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών και να τους κατακτήσει ικανούς να ενταχθούν αρμονικά κ ωφέλιμα στο κοινωνικό σύνολο. Περιλαμβάνει εκτός από την αγωγή του σώματος και την αγωγή και άλλων παραμέτρων της ανθρώπινης προσωπικότητας. Έτσι επιμέρους στόχοι του αναλυτικού προγράμματος είναι ο κινητικός, ο βιολογικός-υγιεινός, ο βιωματικός, ο κοινωνικός-ηθικός και ο πνευματικός-γνωστικός. Οι παραπάνω στόχοι έχει διαπιστωθεί ότι έχουν επιτευχθεί στην ιστορία των εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία κ έχουν υποστηριχθεί με ένα πλήθος δράσεων κ πολιτισμικών, αθλητικών εκδηλώσεων, πρωτοποριακών για την εκπαίδευση.

Λογοτεχνία

Η Λογοτεχνία στο σχολείο μας δεν αποτελεί μόνο ένα μάθημα του σχολικού προγράμματος αλλά αντιμετωπίζεται ως δημιουργική τέχνη και αισθητική διαδικασία που αποβλέπει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/-τριών μας. Ως μάθημα προσεγγίζεται κριτικά με στόχο την ανάπτυξη της αναγνωστικής επάρκειας των μαθητών/-τριών μέσα από τη διαλογικότητα και την ερμηνευτική ανταπόκριση στα λογοτεχνικά κείμενα. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές και μαθήτριές μας βιώνουν τη λογοτεχνία ως πηγή αισθητικών εμπειριών και διανοητικών συγκινήσεων, με αποτέλεσμα να αντεπεξέρχονται με επιτυχία στις προκλήσεις του μαθήματος. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν τη δραστική αξία της στη ζωή τους και παρακινούνται να μετέχουν σε πλήθος δημιουργικές δραστηριότητες, όπως είναι η ανάγνωση λογοτεχνικών έργων στο πλαίσιο της σχολικής φιλαναγνωσίας και να λαμβάνουν με μεγάλη προθυμία και θαυμαστή ενεργητικότητα σε καλλιτεχνικά δρώμενα.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (21η Μαρτίου) το σχολείο μας προσκαλεί σημαντικούς ποιητές, όπως τον Αντώνη Φωστιέρη, τη Μαρία Λαϊνά, τον Γιώργο Χουλιάρα, τον Πάνο Κυπαρίσση, τον Αλέξη Μάινα κ.ά., με τους οποίους οι μαθητές/-τριες συνομιλούν για θέματα ποίησης και ποιητικής, διαβάζουν ποιήματά τους ή και δικά τους εμπνευσμένα από τους προσκεκλημένους ποιητές, και υλοποιούν πολλές ευφάνταστες δράσεις, όπως ποιητικούς διαγωνισμούς και δραματοποιήσεις ποιημάτων.

Πολλοί μαθητές και μαθήτριές μας συμμετέχουν σε μαθητικούς διαγωνισμούς ποίησης και διηγήματος που διοργανώνουν ποικίλοι φορείς. Συγκεκριμένα, η μαθήτριά του Λυκείου μας Πάτρα Σκαμπέλα (Β΄ Λυκείου) έλαβε το 3ο βραβείο για το ποίημά της «Φουρτουνιασμένη θάλασσα» και η Αφροδίτη Βαμιεδάκη (Α΄ Λυκείου) έλαβε το 3ο βραβείο για το διήγημά της «Αναμονή» στον 2ο μαθητικό διαγωνισμό ποίησης και διηγήματος που διοργάνωσε η Γ΄ Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Αθήνας σε συνεργασία με τον Οικολογικό Πολιτιστικό Σύλλογο Χαϊδαρίου «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ» για το σχολικό έτος 2015-2016. Έπαινο για τη συμμετοχή τους έλαβαν όλοι οι μαθητές μας που συμμετείχαν στον διαγωνισμό.

Η μαθήτρια του Γυμνασίου μας Χρύσα Κοντογεώργου (Γ’ Γυμνασίου) διακρίθηκε στον 4ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης – Διηγήματος – Ψηφιακής Αφήγησης που διοργάνωσε η Γ΄ Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αθήνας και ο σύλλογος «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ» για το σχολικό έτος 2017 – 2018 αποσπώντας το 2ο βραβείο στην κατηγορία Διήγημα για το Γυμνάσιο με το διήγημα «Φως στο σκοτάδι».

Ο μαθητής του Λυκείου μας Δημήτρης Γαλάτης (Β΄ Λυκείου) διακρίθηκε στον 5ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος με θέμα «Νιώθω, Συλλογίζομαι, Εκφράζομαι για τις ανθρώπινες σχέσεις» που διοργάνωσε η Γ΄ Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αθήνας και ο σύλλογος «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ» για το σχολικό έτος 2019-2019 αποσπώντας το 3ο Βραβείο στην Κατηγορία Ποίηση για το Λύκειο.

Μαθητές και μαθήτριές μας συμμετέχουν στον Διαγωνισμό Ερμηνευτικής Ανάγνωσης που διοργανώνουν τα Κολλέγια Αθηνών & Ψυχικού μεταξύ μαθητών/-τριών Λυκείων. Το 2017 η μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου Έλενα Θάνου έλαβε τιμητική διάκριση στον διαγωνισμό ερμηνευτικής ανάγνωσης με θέμα Ἡ ποίηση του Διονύσιου Σολωμού» και το 2021 η μαθήτρια της Α΄ Λυκείου Ανθή Μάσσια έλαβε το 1ο Βραβείο στον διαγωνισμό που ήταν αφιερωμένος στην ποίηση της Κικής Δημουλά.

Στο Γυμνάσιό μας λειτουργεί η λογοτεχνική ομάδα «Εφηβικές πένες», η οποία αποτελεί συνέχεια της Λογοτεχνικής ομάδας «Μικρά Μολύβια» του Δημοτικού μας. Τα παιδιά μας με προσπάθεια, επιμονή, δημιουργική φαντασία, κέφι και έμπνευση, με τη βοήθεια και το μεράκι των Δασκάλων τους έγιναν συγγραφείς. Έτσι, τα βιβλία τους, πρωτότυπα σε ιδέες και ιστορίες, εκδόθηκαν από γνωστούς εκδοτικούς οίκους, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές/-τριές μας να ανακαλύψουν τη Λογοτεχνία και τις πολύπλευρες τεχνικές συγγραφής βιβλίων. Συγκεκριμένα, το 2018 εξέδωσαν το βιβλίο «Εις την Πόλιν» (Εκδόσεις Γρηγόρη), ένα πρωτότυπο ιστορικό μυθιστόρημα, εμπνευσμένο από τις τελευταίες ημέρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και το 2021 μια συλλογή ιστορικών διηγημάτων εμπνευσμένη από το Βυζάντιο με τίτλο «Ιστορίες από τη Βασιλεύουσα», 10+1 αληθινές ιστορίες για τη ζωή σπουδαίων ανδρών και γυναικών στα χρόνια του Βυζαντίου που με την προσωπικότητα, το θάρρος και την εξυπνάδα τους κατάφεραν να ξεχωρίσουν, να φωτίσουν τα σκοτάδια του ευρωπαϊκού μεσαίωνα μεταφέροντας τη λάμψη του ελληνικού πολιτισμού στην Ευρώπη ή στη Ρωσία.

Παράλληλα, με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους, οι μαθητές και μαθήτριές μας να λαμβάνουν μέρος με μεγάλη προθυμία και θαυμαστή ενεργητικότητα σε καλλιτεχνικά δρώμενα και σε θεατρικές παραστάσεις στις οποίες δραματοποιούνται σημαντικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας για να παρουσιαστούν σε ποικίλες εκδηλώσεις του σχολείου μας.

Weekly Paideia

Διαδικτυακή εφημερίδα Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Νέα Παιδεία.